Home About Browse Search
Svenska


Malkki, Marielle, 2021. Naturskydd vs friluftsliv : att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Nationalparker är skyddade områden som enligt lag etablerats för att bevara representativa landskapstyper för framtiden men samtidigt tillfredsställa det mänskliga behovet av rekreation och starka naturupplevelser. Ur ett naturvårdsperspektiv för detta dualistiska mål med sig utmaningar då i bruk av naturen, om än i olika omfattning, alltid lämnar spår efter sig.

Syftet med denna uppsats var att förstå hur nationalparkernas krav på multifunktionalitet påverkar förvaltningsarbetet i parkerna. Det som undersöktes var hur parkförvaltningarna arbetar med att balansera ytterligheterna bruk och bevarande på en strategisk nivå och i den dagliga driften samt vilka förvaltningsutmaningar och/eller -möjligheter som uppstår till följd av friluftslivet inom parkerna. Tre anställda med insyn i förvaltningen av tre olika nationalparker i Sverige intervjuades för att få olika perspektiv att jämföra mot varandra. Resultatet visade att typen av förvaltningsutmaningar som uppstår kopplat till besökare beror främst på vilken rekreativ bärkraft parken har och huruvida denna överskrids. Förvaltningsutmaningarna grundar sig områdets naturliga förutsättningar, naturtypens förvaltningsbehov samt huruvida förvaltningen har resurser till att hantera de utmaningar som uppstår.

,

National parks are protected areas established by law to preserve representative landscape types for the future while satisfying the human need for recreation and strong nature experiences. From a conservation perspective, this dualistic goal brings challenges as the use of nature, albeit to varying degrees, always leaves traces.

The purpose of this thesis was to understand how the requirements for multifunctionality in national parks affect the management. What was investigated was how the park administrations work to balance the extremes of use and preservation at a strategic level and in daily operations, as well as what management challenges and / or opportunities that arise as a result of the outdoor life within the parks. Three employees with insight into the management of three different national parks in Sweden were interviewed to get different perspectives to compare against each other. The results showed that the type of management challenges that arise linked to visitors depends mainly on the recreational carrying capacity of the park and whether this is exceeded. The management challenges are based on the area's natural conditions, the nature type's management needs and whether the management has the resources to handle the challenges that arise.

Main title:Naturskydd vs friluftsliv
Subtitle:att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning
Authors:Malkki, Marielle
Supervisor:Wangel, Josefin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:nationalparker, naturvård, friluftsliv, turism, förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2021 11:24
Metadata Last Modified:08 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics