Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson Bratthäll, Disa, 2021. Miljöetik & landskapsarkitektur : teori & praktik med avgränsning våtmarksrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
485kB

Abstract

Miljöetik är ett ungt fenomen, men där finns redan många olika orienteringar. Antropocentrisk, biocentrisk och ekocentrisk miljöetik behandlar människans relation till naturen. Är det endast en naturresurs för människans egna syften? Eller har alla levande varelser ett egenvärde? Borde vi se till helheten och behandla ekosystem ur ett moraliskt perspektiv? I flera projekt går det att finna spår av miljöetiken, hur de kan hjälpa oss förstå platsen och även förstå problematiken och konflikter som kan uppstå. Fyra projekt används för att belysa etikens mening och hur de kan tolkas i diskurser och konflikter.

Etikens relevans inom landskapsarkitekturen förtydligas genom framförallt två projekt, Orongo Station i Nya Zeeland och Maglehill i Höör, som behandlar restaurering av våtmarker. Landskapsarkitekter kan fungera som länken mellan planerare och invånare, och den kommunicerande länken mellan natur- och kulturvärden.

,

Environment ethics is a young phenomenon, but there are already many different orientations. Anthropocentric, biocentric and ecocentric environmental ethics deals with man’s relationship to nature. Is it only a natural resource for man’s own purposes? Or do all living things have an intrinsic value? Should we look at the big picture and treat ecosystems from a moral perspective? In several projects it is possible to find traces of environmental ethics, how they can help us understand the place and also understand the problems and conflicts that may arise. Four projects are used to shed light on the meaning of ethics and how they can be interpreted in discourses and conflicts.
The relevance of ethics in landscape architecture is clarified through two projects in particular, Orongo Station in New Zealand and Maglehill in Höör, which deal with the restoration of wetlands. Landscape architects can act as the link between planners and residents, and the communicating link between natural and cultural values.

Main title:Miljöetik & landskapsarkitektur
Subtitle:teori & praktik med avgränsning våtmarksrestaurering
Authors:Fredriksson Bratthäll, Disa
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Ode Sang, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:miljöetik, antropocentrisk, biocentrisk, ekocentrisk, landskapsarkitektur, restaurering, våtmarker, environmental ethics, anthropocentric, biocentric, ecocentric, landscape architecture, restoration, wetlands
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2021 08:24
Metadata Last Modified:18 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics