Home About Browse Search
Svenska


Almqvist, Maria, 2021. Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark : en analys av Strandskogen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
2MB

Abstract

Den urbana vildmarken finns i och runtom våra städer. Till följd av det förtätningsideal som råder inom modern stadsutveckling så riskerar dessa områden att försvinna till förmån för fler bostäder och andra former av urban grönska. Detta är en utveckling som inte bara riskerar att påverka värdefulla ekosystem och biodiversiteten i städerna utan som även begränsa möjligheten för stadens invånare att se och uppleva vild natur.

Syftet med detta arbete är att undersöka förutsättningar för bevarade av urban vildmark. Något som låter sig göras genom en analys av gestaltningsprojektet Strandskogen. Här diskuteras synen på urban natur och dessutom prövas teorin kring gestaltning som en möjlighet att länka samman vildmarkens ekologiska värden med människors behov av vild natur. Slutligen förs ett resonemang kring balansen mellan att tillgänggöra och behovet att bevara en plats.

Förhoppningen med arbetet är synliggöra behovet av urban vildmark och att det krävs gestaltning för att tillgängliggöra dessa områden såväl fysiskt som mentalt. Men ambitionen är också att lyfta fram svårigheterna med en sådan utformning där det handlar om att hitta en balans mellan att skydda och att skapa tillträde. En gestaltning som bygger på ett finstämt samspel mellan naturen och människan, där det krävs kunskap och lyhördhet för att uppnå ett lyckat resultat.

,

The urban wilderness can be found within and around our cities. Due to the densification trend which is a part of the modern urban development there is a risk that areas like this will be replaced. Instead there will be new residential areas or other kinds of urban nature. This does not only risk to impair valuable ecosystems and the biodiversity in the cities, but also will it cause limited opportunities for city dwellers to experience wild nature.

The purpose of this study is to examine the conditions for preservation of the urban wilderness. This will be done by analyzing the design project Strandskogen. The perception of urban nature is discussed and in addition the theory where design is seen as a possible link between ecological values and people's need for wild nature is tested. Finally, the balance between making a place accessible and the need to preserve it is discussed.

With this study I hope to illustrate the need for urban wilderness and that design is required to make these areas available, physically and mentally. The ambition is also to highlight the difficulties with such a design, which is all about finding a balance between protecting and creating access. Design based on a discreet interaction between man and nature, where knowledge and sensitivity are prerequisite for a successful result.

Main title:Gestaltningens betydelse för bevarandet av urban vildmark
Subtitle:en analys av Strandskogen
Authors:Almqvist, Maria
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban vildmark, vild natur, bevarande, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2021 06:23
Metadata Last Modified:19 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics