Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, David, 2021. Subclinical mastitis in water buffalo (Bubalus bubalis) in Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Globally, subclinical mastitis (SCM) is an important production disease in the dairy industry, for both dairy cattle and buffaloes, and has a great economic impact due to reduced milk yield, milk quality deterioration, treatment costs, culling and risk for antimicrobial resistance (AMR). A cross sectional study was conducted on 17 randomly selected buffalo farms in coastal areas of Bangladesh during Sep and Oct 2019 to investigate SCM in terms of occurrence, predisposing factors, causing pathogens and AMR. There are just a few small previous studies made on the subject in Bangladesh and there is need for better knowledge level of the situation to enable improvements of the sector. A total of 132 lactating buffaloes were included in this study. The number of lactating buffaloes at each farm varied between 1 and 66. Quarter milk samples were collected before the morning milking procedure from each lactating buffalo and were tested with California mastitis test (CMT). Bacterial culturing was performed from all milk samples with CMT ≥2, which was the definition for SCM in this study. The milk samples were cultured on equine- and bovine blood agar, Mannitol-salt-agar (MSA) and MacConkey-agar (MAC) and agents were identified using visual inspection of the colonies as well as by Gram-staining, biochemical testing and matrix-assisted laser desorption/ ionization (MALDI-TOF). All Staphylococcus spp. were tested for production of penicillinase using the clover leaf method.
An average of 56% of the buffaloes had SCM, but the occurrence varied substantially between farms (0 - 100%). The most common pathogen was non aureus staphylococci (59%), followed by Micrococcus luteus (9.6%). The average level of penicillinase production within Staphylococcus spp. was 33%.
The occurrence of SCM was around the same level compared to results from other recent studies in the region. The causing pathogens were surprising, mainly since S. aureus was more common in other recent similar studies. Since S. aureus is a species commonly recognized to be hard to eliminate from individual dairy herds this gives positive hope for the future.

,

Subklinisk mastit (SCM) är en viktig produktionssjukdom inom mjölkproduktion världen över. Sjukdomen har en stor ekonomisk påverkan på grund av minskad mjölkavkastning, försämrad mjölkkvalité, behandlingskostnader, utslagningar och risk för antibiotikaresistens (AMR). En tvär-snittsstudie gjordes på 17 slumpvis utvalda buffelgårdar i kustområden i Bangladesh under perioden september till oktober 2019 för att undersöka SCM med avseende på förekomst, predisponerande faktorer, orsakande patogener och förekomst av AMR. Det finns bara ett fåtal tidigare studier på ämnet i Bangladesh och kunskapsläget behöver stärkas för att förenkla förbättringsarbetet inom sektorn. Totalt inkluderade studien 132 lakterande bufflar. Antalet lakterande bufflar på gårdarna varierade mellan 1 och 66. Mjölkprover från varje juverdel på alla bufflar samlades in före morgonmjölkningen och testades med California mastitis test (CMT). Bakterieodlingar gjordes från alla mjölkprover från juverdelar med CMT ≥2, som också var definitionen för SCM i den här studien. Bakterieodlingarna gjordes på häst- och nötblodagar, Mannitol-salt-agar (MSA) och Mac-Conkey-agar (MAC) och tolkades med hjälp av visuell inspektion av kolonierna, Gram-färgning, biokemiska tester och matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI-TOF). Alla Staphylo-coccus spp., testades med klöverbladsmetoden för pencillinasproduktion.
I genomsnitt hade 56 % av bufflarna SCM. Variationen mellan olika gårdar var betydande (0 – 100%). De vanligaste patogenerna var icke-aureus stafylokocker (59 %), följt av Micrococcus luteus (9,6 %). I genomsnitt producerade 33 % av stafylokockerna pencillinas.
Förekomsten av SCM var på ungefär samma nivå som i tidigare studier i regionen. Orsakande patogener var oväntade framför allt för att vi inte hittade Staphylococcus (S.) aureus, som varit vanligt förekommande i liknande tidigare studier. Eftersom S. aureus är en erkänt svår bakterie att utrota från enskilda besättningar ger detta gott hopp inför framtiden.

Main title:Subclinical mastitis in water buffalo (Bubalus bubalis) in Bangladesh
Authors:Ericsson, David
Supervisor:Boqvist, Sofia and Persson, Ylva and Rahman, Mizanur
Examiner:Persson Waller, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Staphylococcus spp., Micrococcus luteus, Non-aureus staphylococci, antimicrobial resistance, mastitis pathogens, occurrence, prevalence
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18896
Language:English
Deposited On:13 Jun 2023 10:11
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics