Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, Lisa, 2021. Gröddiversifiering i potatis : tillämpning och möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB
[img] Other (Bilaga Excel Lisa Ericsson)
60kB

Abstract

De storskaliga monokulturella jordbruk som finns idag är i stor utsträckning beroende av insatser i form av pesticider och mineralgödsel vars användning och produktion tär på jordens resurser och ekosystem. Behov finns att utforma odlingssystem som är långsiktigt hållbara med en fortsatt hög produktivitet. Diversifiering av odlingssystem genom ökning av antalet arter i systemet kan vara en del i att uppnå dessa mål. Potatis är en viktig gröda i Sverige men det finns utmaningar, speciellt i den ekologiska odlingen, som skulle kunna mötas med gröddiversifiering.

Genom att ta del av empiriska studier med gröddiversifiering i potatis nämnt i sin titel har den här litteratursammanställningen undersökt olika aspekter av gröddiversifiering i potatis. Studien sökte information om var olika diversifieringsåtgärder förekom och hur de användes, vilka ytterligare experimentella faktorer som undersöktes i studierna och vilka målvariabler såsom skörd, näring och förekomst av skadegörare, som mättes för att kvantifiera diversifieringen. Diversifieringens effekter på målvariablerna identifierades och diskuterades utifrån möjligheter att med hjälp av gröddiversifiering hantera utmaningar som produktionen av matpotatis står inför.

För att lantbrukare ska motiveras att implementera gröddiversifiering i potatis är det viktigt att det finns dokumenterade effekter av diversifieringen som pekar på fördelar såsom minskade utgifter, reducerad arbetsbörda eller ökade inkomster. Litteraturen visade en i huvudsak positiv effekt av diversifiering på målvariabler inom ogräs- och skadegörarkontroll, markbevarande och total
produktivitet i systemet – trots att arealskörden av potatis oftast gick ned till följd av diversifieringen. Till följd av en hög variationsrikedom i studierna konstaterades ett behov av mer forskning under förhållanden lika Sveriges för att ge en tydligare bild av vad gröddiversifiering kan innebära för potatisodlingen här.

,

The large scale monocultural agricultures existing today is dependent on inputs of pesticides and fertilizers, thus putting a strain on the environment. There is a necessity to design novel cropping systems to enhance agroecosystem sustainability while maintaining productivity. Diversification of cropping systems by increasing the number of plant species in the system has been suggested as a viable alternative for food production. Potato is an important crop in Swedish agriculture but there are issues in the potato production, especially in organic farming. Diversification could be a tool to improve the potato crop and promote organic potato production.

The aim of this literature review was to assess different aspects of crop diversification in potatoes using a title-based word search. By identifying articles on the topic, different diversification practices were identified and differentiated based on where and how they were used, which target variables were used to quantify the services of the diversification practices and what other agronomical practices were tested in the various studies. The general effect of crop diversification on target variables, such as yield, nutrients and pest incidence, were identified and discussed in the prospect of various challenges of potato production.

To motivate farmers to implement crop diversification in potato, there is a need to provide proof of positive effects of the diversification pointing towards increased or maintained profits for the farmer. The review found that crop diversification has a generally positive effect on variables such as regulating weeds and pests, reducing soil erosion and increasing overall system productivity –
despite potato yield per area being generally lower in diversified systems. The studies included in this review span several countries across temperate and tropical climates, they varied in diversification crop species used, their target variables and other agronomical factors studied. Due to the high variability observed in the studies, it was concluded more research relevant to Swedish conditions are needed to identify species mixtures and diversification practices suitable for potato
production in Sweden.

Main title:Gröddiversifiering i potatis
Subtitle:tillämpning och möjligheter
Authors:Ericsson, Lisa
Supervisor:Riggi, Laura and Jäck, Ortrud
Examiner:Liljeroth, Erland
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:potatis, gröddiversifiering, hållbart jordbruk, agroekologi, samodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17138
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17138
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2021 08:45
Metadata Last Modified:14 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page