Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Magnus, 2021. Vindkraft till havs : energiinjektion till landbaserad landsbygd?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
707kB

Abstract

Denna uppsats består av en litteraturöversikt som undersöker vad forskningen säger om storskalig etablering av energiinfrastruktur och dess potential att bidra till landsbygdsutveckling. Särskilt fokus ligger på vindkraft men även annan förnyelsebar energi berörs som jämförelse. I samband med energiinvesteringarna diskuteras även begreppet landsbygdsutveckling. Litteraturöversikten syftar till att belysa exempel från både globala nord och globala syd. Uppsatsen resonerar kring studier av hur man kan prognostisera förväntat utfall av arbetstillfällen vid framtida vindkraftsetableringar, samt vilka skillnader som kan ses beroende på om ägandeskapet av satsningarna karaktäriseras av lokalt eller centraliserat ägandeskap. Uppsatsen använder en planerad vindkraftsetablering utanför Öland hämtad från verkligheten, som exempel för att illustrera och jämföra teser, perspektiv och forskningsresultat.

,

This essay consists of a literature review that aims to take a closer look at the research focusing on large-scale energy infrastructure establishments potential to contribute to rural development. The main focus has been to highlight the potential beneficial effects of wind power, but comparisons are made with other renewable energy production. In addition, the essay also discusses the concept of rural development, in relation to the energy investments. The literature review aims to highlight examples from both the global North and the Global South. The essay discusses studies of employment outcomes forecasting from future wind power establishments and shed light on the differences that can be seen depending on whether the ownership of the investments are of local or central character. The essay uses a planned wind power establishment offshore of Öland taken from reality, as an example to illustrate and compare theses, perspectives, and research results.

Main title:Vindkraft till havs
Subtitle:energiinjektion till landbaserad landsbygd?
Authors:Johansson, Magnus
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Alarcon Ferrari, Cristian and Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vindkraft, landsbygdsutveckling, arbetsskapande, lokalt/centraliserat ägandeskap, storskalig investering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500297
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Energy resources management
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2021 08:57
Metadata Last Modified:20 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page