Home About Browse Search
Svenska


Quach, Judy, 2021. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom trädgårdsodling : ur ett mikrobiologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
646kB

Abstract

Jordbrukssektorn kommer fortsatt att vara den största globala vattenförbrukaren under kommande
decennier. Oundvikliga klimatförändringar leder samtidigt till begränsad tillgång på sötvatten runt omkring i världen, vilket är en av de största drivkrafterna till jakten på mer okonventionella vattenkällor. Återanvändning av avloppsvatten för bevattningsändamål är mycket omdiskuterat eftersom det kan innehålla humanpatogener som smittar människor via fekal-oral spridning och kan ge upphov till allvarliga mag-tarmsjukdomar. Trenden med hälsosam kost innebär en högre konsumtion av råa grönsaker utan uppvärmning vilket ökar risken för insjuknad. Den nya hälsosamma kosten betonar vikten av användning av rent vatten för bevattning. I detta arbete har majoriteten av analyserade studier misslyckats med att behandla avloppsvatten till den högsta kvaliteten (mindre än 10 CFU E. coli per 100 ml vatten). I de flesta studier innehöll det behandlade avloppsvattnet fortfarande 1000 CFU E. coli per 100 ml vatten; hundra gånger mer än vad som är tillåtet i den högsta kvaliteten. För att minimera de mikrobiella riskerna för den allmänna folkhälsan måste avloppsvatten behandlas ordentligt och vara av en hög kvalitet för bevattning av kulturer som ofta äts råa utan tillagning, exempelvis bladgrönsaker. Flera studier genomfördes under optimala betingelser som användning av orealistisk matrix och laboratorie�odlade mikroorganismer som kan ha påverkat verkningsgraden av reningsbehandlingarna. För att utvärdera effektiviteten av behandlingar i reningsverk måste fler studier göras med användning av autentiskt avloppsvatten och naturligt existerande mikroorganismer.

,

The agricultural sector will remain the greatest global water consumer for decades to come. At the same time, inevitable climate change resulting in water scarcity around the world is one of the biggest driving forces in the pursuit of non-conventional water resources. The use of reclaimed water for irrigation purposes is arguable. Wastewater contains numerous human pathogens that infect humans via fecal-oral route and can cause grave gastrointestinal infections. The trend of eating healthy has resulted in a higher consumption of raw vegetables with no heating prior to consumption, thus increasing risk of infection. The new healthy diet emphasizes the importance of using clean water for irrigation. In this report, almost all analyzed studies failed to treat wastewater to the highest quality (less than 10 CFU E. coli per 100 ml water). Treated wastewater in most studies still contained more than 1000 CFU E. coli per 100 ml water; one hundred times more than what is allowed in the highest quality. To minimize the microbial hazard posed to the public health, wastewater must be treated properly resulting in a high-quality water suited for irrigation of crops that are eaten raw, such as leafy vegetables. Most studies were performed during optimal conditions such as use of unrealistic water matrices and laboratory grown microorganisms, which may have enhanced the treatment effectiveness. More studies using authentic wastewater and natural existing microorganisms are needed to evaluate the effectiveness of treatments in water treatment plants.

Main title:Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom trädgårdsodling
Subtitle:ur ett mikrobiologiskt perspektiv
Authors:Quach, Judy
Supervisor:Alsanius, Beatrix
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:bevattning, bladgrönsaker, folkhälsa, humanpatogener, hållbar vattenförbrukning, kontaminering, livsmedelssäkerhet, mikrobiella faror, råa grönsaker, rå-kost, contamination, food safety, human enteric pathogens, irrigation, leafy vegetables, microbial hazards, public health, raw-eating vegetables, raw food diet, sustainable water management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 10:27
Metadata Last Modified:03 Jul 2021 04:01

Repository Staff Only: item control page