Home About Browse Search
Svenska


Vigren, Sofia, 2021. Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ekvint metabolt syndrom, EMS, är en komplex sjukdom. Hästar med EMS har en onormal fettmetabolism, insulinresistens och ökad risk för fång. Just höga insulinnivåer i blodet har ett starkt
samband med utvecklandet av fång.
Inom humanmedicinen finns en relativt ny läkemedelsgrupp, SGLT2-hämmare, som ny behandlingsstrategi för typ 2 Diabetes Mellitus. I stället för att direkt påverka det endogena insulinet binder
detta läkemedel in till SGLT2 i proximala tubuli i njuren och hämmar därigenom glukosresorptionen.
SGLT2-hämmare har en framtid inom behandlingsstrategin för EMS hästar. Vi såg en viktnedgång
hos tidigare svårbantade hästar. Tröskelvärdet i njuren för glukosuri sänktes vilket medförde lägre
blodglukos vid fasta och stabilare glukosnivåer efter födointag och därigenom lägre plasmainsulinkoncentrationer. Kanagliflozin verkar även ha effekt på SGLT1 i tarmen. Sänkning av de
postprandiella nivåerna av plasmainsulin är den huvudsakliga faktorn vid behandling av EMS sjuka
hästar och motverkandet av fång.

,

Equine metabolic syndrome, EMS, is a complex disease. Horses with EMS have an abnormal fat
metabolism, insulin resistance and an increased risk of laminitis. High insulin levels in the blood
have a strong connection with the development of laminitis.
In human medicine, there is a relatively new group of drugs, SGLT2-inhibitors, as a new treatment
in type 2 Diabetes Mellitus. Instead of directly affecting the endogenous insulin, this drug binds to
SGLT2 in the proximal tubules of the kidney, thereby inhibiting glucose resorption.
SGLT2-inhibitors have a future in the treatment strategy against EMS. We identified weight loss in
horses that previously had difficulties to lose weight. The renal threshold for glucosuria was lowered, which resulted in lower blood glucose after fasting and more stable glucose levels after food
intake, and thereby lower plasma insulin concentrations. Attenuating the postprandial insulin response is the key in treatment of insulin dysregulation and decreasing the risk of developing laminitis.

Main title:Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom
Authors:Vigren, Sofia
Supervisor:Bröjer, Johan
Examiner:Nostell, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Ekvint metabolt syndrom, EMS, kanagliflozin, SGLT2-hämmare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16875
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 06:23
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics