Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Ellen, 2021. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Alléodling innebär att vedartade perenner, främst träd, planteras i rader varpå annuell gröda odlas
mellan dessa rader. Systemet har mycket gamla anor men har till stor del har blivit bortglömt i och
med jordbrukets intensifiering. De senaste tjugo åren har dock flera forskare uppmärksammat
alléodling som en potentiell lösning till miljöproblem relaterat till jordbruk då det kan gynna
biologisk mångfald och förbättra jordkvalitén. Det finns flera exempel på lyckade resultat från
tropiska regioner, men desto färre från tempererade. Först nyligen har andelen studier från
tempererade klimat ökat.
Den här rapporten undersöker hur potentialen för alléodling som ett system för
grönsaksproduktion ser ut med utgångspunkt i sydöstra Skåne. Det primära fokuset ligger på
biodiversitet och det biologiska växtskydd som alléodlingen skulle kunna erbjuda för att minska
behovet av pesticider. Studier från de senaste åren förklarar relationerna mellan olika typer av
habitat och insekter samt leddjur som rör sig i odlingarna. Den informationen visar på hur det
vedartade beståndet behöver skräddarsys utefter den annuella grödans behov av skydd och att det
inte finns en enkel lösning. Komplexiteten i ett alléodlingssystem kan göra det svårt att motivera
för grönsaksproducenter att välja den här typen av system men skulle ändå kunna fungera för de
småskaliga producenterna samt för de som i första hand bygger sin inkomst på produkter från
träden.

,

Alley cropping is when woody perennials, mainly trees, are planted in rows and where annual
crops are grown in between these rows. This system goes back centuries but has been rather
forgotten due to the intensification of agriculture. Although, over the last twenty years scientists
have brought it to attention as a potential solution for environmental issues related to agriculture as
it can improve biological diversity and soil quality. There are several examples from tropical
regions where it has worked well but few from temperate ones. Studies on temperate regions has
not increased until recently.
This thesis investigates how the potential of alley cropping as a system for vegetable
production seems to be, based on the conditions of southeast Scania. The primary focus is
biodiversity with that of the biological pest control that the alley cropping could provide in order
to decrease the use of pesticides. Recent studies explain the relation between different kinds of
habitat and the insects and arthropods that operate in the cultures. This information shows how the
tree rows needs to be designed to meet the need of protection for the annual crop and that there is
no simple solution. The complexity of an alley cropping system could make it difficult to motivate
the vegetable producer to choose this type of cropping system but could still work for small scale
producers and perhaps for those who grow trees for their main product.

Main title:Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär
Subtitle:baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne
Authors:Olsson, Ellen
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology
Keywords:alléodling, agroforestry, grönsaksproduktion, fruktodling, naturliga habitat, biodiversitet, biologisk mångfald, pollinerare, predatorer, nyttodjur, alley cropping, silvoarable, agroforestry, vegetable production, fruit production, orchard, natural habitat, biodiversity, pollinators, predators
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 09:38
Metadata Last Modified:30 Apr 2021 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics