Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Claes, 2021. Ömsom möjlighet, ömsom hinder : en kvalitativ studie av de utmaningar skånska jordbrukare möter i sin vardag för ett lönsamt företagande. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
594kB

Abstract

Detta är ett examensarbete byggt på ett fenomenologiskt tillvägagångssätt för att undersöka hur jordbrukare i Nordvästra Skåne har arbetat eller arbetar med att diversifiera av sina företag, i avsikt att kompensera en bristande lönsamhet inom spannmålsbranschen. Ämnet är relevant för landsbygdsutveckling, eftersom jordbruket står för en stor del av den verksamheten som syns på landsbygden och jordbruket som nationell och global aktörer har en stor roll för en hållbar världsordning. Detta arbetes skrivs för att belysa aspekter på både kort och lång sikt som eventuellt kan vara ett hot eller möjlighet för jordbrukarna i Nordvästra Skåne. Materialet består till stor del av fyra semi-strukturerade intervjuer som diskuterar hur lantbrukarnas möjlighet till att diversifiera sin verksamhet möjliggörs eller omöjliggörs av diverse faktor och aktörer. Därefter har materialet teoretiserats med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om sociala fält, socialt kapital och habitus. Det har resulterat i att jag har kunnat dra slutsatser som är relevanta för ämnet.

,

Detta är ett examensarbete byggt på ett fenomenologiskt tillvägagångssätt för att undersöka hur jordbrukare i Nordvästra Skåne har arbetat eller arbetar med att diversifiera av sina företag, i avsikt att kompensera en bristande lönsamhet inom spannmålsbranschen. Ämnet är relevant för landsbygdsutveckling, eftersom jordbruket står för en stor del av den verksamheten som syns på landsbygden och jordbruket som nationell och global aktörer har en stor roll för en hållbar världsordning. Detta arbetes skrivs för att belysa aspekter på både kort och lång sikt som eventuellt kan vara ett hot eller möjlighet för jordbrukarna i Nordvästra Skåne. Materialet består till stor del av fyra semi-strukturerade intervjuer som diskuterar hur lantbrukarnas möjlighet till att diversifiera sin verksamhet möjliggörs eller omöjliggörs av diverse faktor och aktörer. Därefter har materialet teoretiserats med hjälp av Pierre Bourdieus teorier om sociala fält, socialt kapital och habitus. Det har resulterat i att jag har kunnat dra slutsatser som är relevanta för ämnet.

Main title:Ömsom möjlighet, ömsom hinder
Subtitle:en kvalitativ studie av de utmaningar skånska jordbrukare möter i sin vardag för ett lönsamt företagande
Authors:Larsson, Claes
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:diversifiering, jordbruk, kapital, sociala fält, habitus, möjligheter, hinder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2021 11:12
Metadata Last Modified:20 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics