Home About Browse Search
Svenska


De Carlo, Lotta Allegra, 2021. Sense and nonsense of localized food systems : a case study of food manufacturing in Leipzig. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Purpose: Foods from localized food system approaches have become increasingly popular in recent years. There remains scholarly debate about the added value of such approaches, however. The aim of the present study was to identify potentials and challenges associated with localized food systems from the perspective of food manufacturers as well as their motives to engage in such. Methods: Five in-depth interviews with six craft-based food manufacturers in Leipzig were conducted. A thematic coding analysis based on a multi-perspective approach, which considered organization theory as well as Schwartz’s (1992) theory of basic human values was applied. Results: The motives of food manufacturers to engage in localized food systems are interwoven with values that embrace change, independence, or pleasure and which promote social as well as ecological welfare. Engaging in localized food systems is associated with multiple potentials and challenges, for example, social and economic benefits from local networks and restricted access to raw materials. Implications: Greater endeavors are required to create a supporting and encouraging framework for food producers to engage in ecological sound food production. Further research, which takes food manufacturers’ measures to promote sustainable development into account, is necessary.

,

Traditionella livsmedelssystem kritiseras med avseende på hållbar utveckling. Lokala livsmedessystem har förordats som alternativa system. Lokala livsmedelssystem kan möta efterfråga på lokalt producerade livsmedel, men det står i bjärt kontrast till den nuvarande maktkoncentrationen inom industrin. Den akademiska debatten om behov av förändringar av livsmedelssystemen speglar olika syn på lokala och alternativa livsmedelssystem.
Den här studien syftar till att identifiera potentiella värden och utmaningar för lokala livsmedelssystem. Fokus ligger på aktörer i livsmedelsprocesser i livsmedelssystemet. En inledande litteraturgenomgång följdes av en empirisk fallstudie, och intervjuer med representanter för livsmedelsproducenter i Leipzig. En innehållsanalys av data genomfördes genom tematisk kodning genomfördes baserat på Schwartz (1992) teori om mänskliga värderingar.
Resultaten i den empiriska studien pekar på att motiven för livsmedelsproducenter att engagera sig i lokala livsmedelssystem beror av värderingar som stödjer förändring, oberoende eller upplevt socialt värdeskapande. Det lokala värdeskapandet har manga grunder, men det innebär också risktagande, för livsmedelsproducenten och för deras lokala nätverk. Utmaningar som är kopplade till begränsad tillgång till resurser, osäkerhet i resursvolymer och kvalité och finansiella aspekter upplevs som hållbarhetsutmaningar.
Implikationerna av resultaten i studien pekar på framtida behov av förändringar av livsmedelssystem och fortsatt forskning. Politiska mål och program efterlyses för att skapa synergier mellan primärproduktion, förädling och dagligvaruhandel. Ett politiskt och organisatoriskt ramverk för att stärka lokal och miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion och förädling behövs, för att stödja förändringsprocesser. Här blir användning av alternativa transport- och resursanvändningsmodeller ett viktigt område för fortsatt forskning.

Main title:Sense and nonsense of localized food systems
Subtitle:a case study of food manufacturing in Leipzig
Authors:De Carlo, Lotta Allegra
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Fernqvist, Fredrik
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2021:41
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM028 Sustainable Food Systems - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Germany, localism, local trap, organization theory, short supply chains, value theory
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17344
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17344
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:01 Nov 2021 09:57
Metadata Last Modified:02 Nov 2021 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics