Home About Browse Search
Svenska


Grånemo, Maria, 2021. “I stand here, and I won’t move” : women in forestry in northern Sweden during the 20th century. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Forest work has traditionally been narrated from men’s perspectives and experiences. This research
focus on women’s narratives from manual forest work in northern Swedish forest during the 20th
century. During a time when major changes took place in both Swedish society and forestry
enhanced work opportunities opened up in the forest for women in rural areas. I have interviewed
25 women who worked on planting, pre-commercial thinning and logging, and other forest work.
Most women grew up in the rural parts of northern Sweden and were used to work from a young
age. Many appreciated working outside in the forest and enjoyed the comradeship. The forest and
forest work have strong connotations to masculinity and men’s labour. Women did not traditionally
belong in this work sphere, especially not as a logger. As women they met challenges and resistance
and had to have determination and stand up for themselves. But working in the forest also gave
women a sense of freedom and personal satisfaction.
The invisibility of women in historical documentation contributes to women’s role and their
importance in history being forgotten. It further contributes to the reinforcement of forestry, in terms
of both competence and labour, being considered best suited for men. This can further affect
women’s attitude toward working within the forest industry today. My findings show that women,
regardless of the male myth around forest work, are just as suitable, able and skilled to perform
manual forest labour as anyone else.

,

Skogsarbete har traditionellt varit dokumenterat utifrån mäns perspektiv och upplevelser. Den här
studien fokuserar på kvinnors perspektiv från manuellt skogsarbete i norra Sverige under 1900-talet.
Under 1900-talet skedde stora förändringar både i samhälle och i skogsbruket i den här delen av
landet, vilket öppnade upp för bättre arbetsmöjligheter för kvinnor i skogsarbete. Jag har intervjuat
25 kvinnor som har arbetat med plantering, röjning och huggning, samt annat arbete i skogen. De
flesta växte upp på landsbygden i norra Sverige och var vana att arbeta från en ung ålder. Många
uppskattade arbete ute i naturen, sammanhållningen och kamratskapet som skogsarbete innefattade.
Traditionellt har skog och skogsarbete varit starkt kopplat till maskulinitet och mäns arbete. Kvinnor
hörde därmed traditionellt inte in i den skogliga sfären, speciellt inte som huggare. Som kvinnor
mötte de utmaningar och motstånd. De behövde därför vara beslutsamma och stå upp för sig själva.
Men det skogliga arbetet gav också en stark känsla av frihet och stolthet.
Kvinnors osynlighet i historisk dokumentation bidrar till att kvinnors roll och deras betydelse i
historien glöms bort. Det bidrar ytterligare till att skogsarbete och skoglig kompetens fortsätter anses
bäst lämpat för män. Detta kan vidare påverka kvinnors attityd till att arbeta i skogsbruket idag. Den
här studien påvisar att kvinnor, trots den manliga myt som kännetecknar skogligt arbete har varit
och är än idag lika lämpliga, kunniga och kapabla att utföra manuellt skogsarbete i alla dess former.

Main title:“I stand here, and I won’t move”
Subtitle:women in forestry in northern Sweden during the 20th century
Authors:Grånemo, Maria
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Schimmel, Johnny
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2021:14
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:forest history, women in forestry, gender, logging, forest work
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17316
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17316
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:English
Deposited On:18 Oct 2021 11:50
Metadata Last Modified:19 Oct 2021 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics