Home About Browse Search
Svenska


Kinhult, Lovisa, 2021. Hematologiska parametrar : hematokrit, hemoglobinkoncentration och retikulocytantal hos mopsar och franska bulldoggar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Brakycefala hundraser är ofta drabbade av brakycefalt obstruktivt syndrom vilket kan ge en nedsatt
syresättning. Brakycefala hundar kan jämföras med människor drabbade av sömnapné och engelsk
bulldog har därför använts som studiemodell för dessa patienter. Det är sedan tidigare konstaterat
att människor med sömnapné har högre hemoglobinkoncentration och hematokrit jämfört med friska
kontroller. Förhöjda hemoglobinkoncentrationer och hemtokriter som fysiologisk anpassning till
syrebrist har även hävdats kunna drabba brakycefala hundar även om specifika studier för att undersöka detta aldrig har utförts. Syftet med denna studie var att undersöka om brakycefala hundar har
förhöjda hemoglobinkoncetrationer och hematokriter.
I studien användes data från mopsar och franska bulldoggar vilka jämfördes med en kontrollgrupp
med hundar av liknande storlek och vikt. Journaluppgifter togs från hundar blodprovstagna på någon
av följande fyra kliniker: SLU Universitetsdjursjukhuset, Anicura Albano; Bagarmossen eller Roslagen. Totalt inkluderades 118 stycken mopsar, 148 stycken franska bulldoggar och 164 stycken i
kontrollgruppen. De franska bulldoggarna hade signifikant högre hemoglobinkoncentration och hematokrit jämfört med kontrollgruppen medan mopsarna hade signifikant lägre hemoglobinkoncentration och hematokrit. Mopsarna hade däremot signifikant högre retikulocytantal jämfört med kontrollgruppen och ingen skillnad kunde för detta visas mellan de franska bulldoggarna och kontrollgruppen. Fåtalet skillnader påvisades när de olika klinikerna, könen och åldrarna jämfördes inom
och mellan grupperna.
Studien diskuterar möjliga förklaringar till dessa förändringar hos de brakycefala hundarna så som
ålder, underliggande sjukdom och normalvariation för raserna. Vissa är mer sannolika än andra men
sammanfattningsvis konstateras det att inte alla brakycefala hundar har förhöjd hematokrit och
hemoglobinkoncentration.

,

Brachycephalic dogs are often affected by brachycephalic obstructive airway syndrome, which can
result in a decreased oxygenation. These dogs can be compared to people diagnosed with obstructive
sleep apnea. One study even used the English bulldog as a study model for these patients. It has
already been stated that people with sleep apnea have increased levels of hemoglobin and hematocrit
compared to a healthy control group. With this reasoning similar differences have been suggested
to apply to brachycephalic dogs even though there’s no studies specifically studying this. The purpose of this study was to confirm or refute these statements.
This study used data from pugs and French bulldogs that were compared to a control group consisting of dogs with a similar weight and size. Information from medical records was collected from
the following four clinics: SLU Universitetsdjursjukhuset, Anicura; Albano; Bagarmossen and
Roslagen. In total 118 pugs, 148 French bulldogs and 164 in the control group were included in the
study. For the French bulldogs it was concluded that their hemoglobin concentration and hematocrit
was significantly higher than the control group but for the pug-group both hemoglobin concentration
and hemoglobin was significantly lower. Few differences were found when the different clinics,
genders and ages were compared within and between all groups.
Multiple explanations to these changes are discussed in the following study for example age, underlying disease and breed variation. Some are more likely than others but to conclude it cannot be
stated that all brachycephalic dog breeds suffer from increased hematocrit and hemoglobin concentration.

Main title:Hematologiska parametrar
Subtitle:hematokrit, hemoglobinkoncentration och retikulocytantal hos mopsar och franska bulldoggar
Authors:Kinhult, Lovisa
Supervisor:Rohdin, Cecilia and Falkenö, Ulrika
Examiner:Ström Holst, Bodil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:erytrocytos, polycytemi, brakycefali, sömnapné, mops, fransk bulldog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16791
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16791
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2021 10:23
Metadata Last Modified:18 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics