Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Theodor, 2021. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
579kB

Abstract

Bete har visats ha positiva effekter på mjölkkors hälsa och livslängd. Svensk djurskyddslag innehåller ett lagstadgat beteskrav för nötkreatur som bland annat omfattar mjölkkor. Detta innebär att alla svenska mjölkkor hålls på bete minst två månader sommartid (minst fyra månader i södra Sverige), vilket kan påverka deras mjölkproduktion. Även i andra nordiska länder och vissa andra länder med liknande klimatförhållanden är det vanligt att mjölkkor hålls på bete sommartid. I denna litteraturstudie sammanställs och diskuteras vetenskaplig litteratur som är relevant för betets påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning hos mjölkkor under nordliga förhållanden. Arbetets huvudsakliga fokus ligger på att jämföra produktionsbete med rastbete och frånvaro av betesgång. Några exempel på faktorer som påverkar mjölkproduktionen i samband med bete och deras relevans för betesdrift under nordliga förhållanden tas också upp. Resultatet av litteraturstudien visar att bete kan påverka mjölkavkastning, fetthalt, proteinhalt och laktoshalt både positivt och negativt. De olika effekterna verkar bero mer på hur betesdriften genomförs än om korna hålls på bete eller inte. Studien gav inte stöd för att mjölkproduktionen generellt påverkas negativt av att ge korna tillgång till bete.

,

Grazing has been shown to have positive effects on health and longevity in dairy cows. Swedish animal welfare legislation contains a legal requirement to keep cattle on pasture, including dairy cows. This means that all Swedish dairy cows are kept on pasture for a minimum of two months during the summer (up to a minimum of four months in southern Sweden), which can affect their milk production. Keeping dairy cattle on pasture in the summer is common in other Nordic countries and some other countries with similar climatic conditions. In this literature study, scientific literature which is relevant for the effects of pasture on milk yield and milk composition under northern conditions is compiled and discussed. The emphasis is on comparing production pasture with exercise pasture or no pasture at all. Some examples of factors affecting milk production on pasture and their relevance for grazing under northern conditions are also examined. The results of the literature study show that pasture can affect milk yield, fat content, protein content and lactose content both positively and negatively. The different effects seem to depend more on how the grazing is managed than if the cows are kept on pasture or not. This study does not support the notion that milk production is generally negatively affected by giving cows access to pasture.

Main title:Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden
Subtitle:påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning
Authors:Eriksson, Theodor
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Hetta, Mårten
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2021:1
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:bete, mjölkavkastning, mjölkkor, mjölkproduktion, mjölksammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 11:15
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics