Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Ellika, 2021. Ett riktigt hästarbete : skogsarbete med häst i sydvästra Sverige, förr, nu och i framtiden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img] PDF
2MB

Abstract

Idag används det framförallt högteknologiska maskiner i det svenska skogsbruket, men det finns
också de som utför sina terrängtransporter med hästar. I den här studien dokumenterar jag hur arbetet
med hästkörning i skogen pågick under 1900-talet i sydvästra Sverige, och hur arbetet går till idag.
Resultatet baseras på semi-strukturerade intervjuer med åtta tidigare hästkörare, tio idag aktiva
entreprenörer och körare, åtta uppdragsgivare och tre privata markägare. Utöver intervjuerna har
även historiska källmaterial använts för att analysera skogsbrukets användning av hästar under förra
seklet. Diskussioner förs utifrån det historiska perspektivet och dagens situation, samt om
framtidsutsikterna. Arbetet med hästar i skogsbruket har med tiden utvecklats. Från att körarna
använde sig av enkla redskap så som timmerkälkar till att idag även kunna använda tekniska redskap
som griplastarvagnar. I sydvästra Sverige under 1900-talet användes framförallt släpreden för att
släpa ut virket till bilväg, men med tiden utvecklades redskapen och vagnar kom senare att nyttas.
Uppdragen som de idag aktiva entreprenörerna kör på varierar från små skyddade områden till
gallringar i produktionsskogar och större områden. Även utanför Sveriges gränser används hästar
för terrängtransporter i skogar. Det är en beprövad metod och det finns därför ingen anledning att
tro att hästarna kommer att dra ut sin sista stock inom snar framtid.

,

Today are we mainly using high-tech machines in the Swedish forestry, but there are also those who
do their transports with horses. In this study I will document how the work with horses in forestry
was performed during the 20th-century in southwest of Sweden and what the work looks like today.
The result is based on semi-structured interviews with eight older horse drivers, ten today active
horse entrepreneurs, eight employers and three private forest owners. I have also analyzed historical
sources regarding forestry from the 20th -century. I will discuss this historical period, today and also
the future aspects of horse drivers. The work with horses in forestry has with time developed. From
a time when the equipment was primitive, such as the timber sledges, to what we have today with
high-tech equipment as eco-forwarders. During the 20th-century in southwest of Sweden the timber
was transported to a road by the horse with a sledge but later it developed, and they started to use
wagons instead. The work of today’s active horse contractors has a wide variation between smaller
work in protected areas and thinning in production forests and larger areas. Even outside the border
of Sweden horses are used for logging in forests. It is a well proved method and therefore, there is
no reason to believe the horses will pull out their last log anytime soon.

Main title:Ett riktigt hästarbete
Subtitle:skogsarbete med häst i sydvästra Sverige, förr, nu och i framtiden
Authors:Hermansson, Ellika
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Dolling, Ann
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2021:11
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:arbetshäst, kulturarv, miljöpåverkan, skogshistoria, skota med häst, terrängtransport
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17169
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2021 10:56
Metadata Last Modified:16 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics