Home About Browse Search
Svenska


Ekholm, Anna, 2021. Biosfär in progress : Vombsjösänkans väg mot biosfärområdestatus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats avser att undersöka Vombsjösänkans kandidatur till att bli ett biosfärområde samt att
identifiera utmaningar och risker i samband med arbetsprocessen för de inblandande kommunerna.
Uppsatsen inleds med en översikt över Unesco:s biosfärprogram internationellt och i en svensk kontext samt de kriterier som krävs för status som biosfärområde. En översikt ges även över Vombsjösänkans specifika förutsättningar och biologiska värden. Studien bygger på intervjuer med kommunpolitiker, kommunekolog samt koordinatörer över kandidaturen för att besvara frågeställningarna. Fem huvudsakliga utmaningar identifierades: avgränsningsfrågan, tillgänglighet, spridning av
biosfärbegreppet, lokala samarbeten samt kontinuitet inom kommunerna. Genom intervjuerna
kunde en större mängd utmaningar identifieras än vad som tidigare presenterats i projektets förstudie, exempelvis brist på kollektivtrafik in i kärnområdet och interna kontinuitetsproblem inom kommunernas arbete. Utmaningarna med flerkommun-samarbete rör snarare intern kontinuitet och stabilitet än samarbete kommunerna emellan.

,

This thesis intends to investigate Vombsjösänkan's candidacy to become a biosphere reserve and to
identify challenges and risks in connection with the work process for the municipalities involved.
The essay begins with an overview of UNESCO’s biosphere program internationally and in a Swedish context, as well as the criteria required for status as a biosphere reserve. An overview is also
given of the Vombsjösänkan's specific qualifications and biological values. The study is based on
interviews with municipal politicians, municipal ecologists and coordinators of the candidacy to
answer the questions. Five main challenges were identified: the delimitation issue, accessibility,
distribution of the biosphere concept, local collaborations and continuity within the municipalities.
Through the interviews, a greater number of challenges could be identified than what was previously
presented in the project's pilot study, such as lack of public transport into the core area and internal
continuity problems within the municipalities' work. The challenges of multi-municipality cooperation concern internal continuity and stability rather than cooperation between municipalities.

Main title:Biosfär in progress
Subtitle:Vombsjösänkans väg mot biosfärområdestatus
Authors:Ekholm, Anna
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Larsson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Unesco, biosfärområde, Vombsjösänkan, samarbete, utmaningar, risker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17334
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17334
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2021 09:09
Metadata Last Modified:29 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics