Home About Browse Search
Svenska


Rinaldo, Rasmus, 2021. Förvaltning av stadsnära naturreservat : en granskning av skötselplan för Årike Fyris naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Förtätning av städer utsätter grönytor för exploateringstryck vilket hotar både biologisk mångfald och människors tillgång till utomhusmiljö. Stadsnära naturreservat skyddar grönområden från exploatering och är samtidigt en tillgång för utomhusvistelse för allmänheten. Emellertid har forskning visat att strategier för naturbevarande i stadsnära landskap inte alltid fungerar med städers ekologiska och sociala sammanhang. I denna uppsats undersöks hur förvaltningen av ett stadsnära naturreservat relaterar till allmänhetens behov av utomhusmiljö. Med Matsuoka och Kaplans (2008) behovskategorisering som utgångspunkt har en granskning av skötselplanen för Årike Fyris naturreservat i Uppsala tätort genomförts. Resultaten visar att skötselplanen innehåller delar som relaterar till både allmänhetens behov av natur samt interaktion. Vidare diskuteras integrering av naturreservat till en urban kontext.

,

Densification of cities puts green spaces under pressure from exploitation, threatening not only biodiversity but also the ability of the public to access outdoor environments. Urban nature reserves are protecting greens areas from exploitation while also being used for outdoor recreation by the public. However, research has shown that strategies for conservation in close proximity to cities do not always suit both the ecological and social context of cities. In this paper, an investigation into how the management of a nature reserve in close proximity to a city relates to the needs of the public. Using Matsuoka and Kaplans (2008) categorization of people needs in urban landscapes as a framework, a review of the maintenance plan for Årike Fyris nature reserve in Uppsala municipality was performed. The results show that the maintenance plan contains parts that relates both to the need of nature as well as of interaction. Furthermore, the integration of nature reserves into an urban context is discussed.

Main title:Förvaltning av stadsnära naturreservat
Subtitle:en granskning av skötselplan för Årike Fyris naturreservat
Authors:Rinaldo, Rasmus
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsnära naturreservat, förvaltning, skötsel, allmänhetens behov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500330
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500330
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2021 09:58
Metadata Last Modified:04 Nov 2021 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics