Home About Browse Search
Svenska


Lindlöf Äikäs, Sandra Sofia, 2021. Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det kan vara en spännande process att ha ett dräktigt sto och invänta en fölning. Den exakta tidpunkten för fölningen är oftast svår att bedöma vilket leder till långa nätter med fölvaka. När tidpunkten för fölning kommer kan det plötsligt uppstå komplikationer som kräver snabba åtgärder. Med detta som bakgrund har olika övervakningssystem utvecklats för att förbättra överlevnadsvillkoren hos ston och föl i samband med dräktighet och fölning. Tecken på en förestående förlossning är mycket beroende på individen men vanliga tecken som kan förekomma är vaxproppar, rastlöshet, svettningar samt lätta koliksymtom i sista dagarna innan fölning. Genom att hästar är bytesdjur har de lärt sig att dölja smärttecken som bland annat beteendestereotypier, spark mot buken, stretching, flemen och en sänkt huvudposition som ett skydd mot rovdjur.

Syftet med pilotstudien var att öka förståelsen för processen inför fölning genom att ta reda på om man kan upptäcka tidiga tecken i stoets smärtrelaterade beteende med hjälp av övervakningskameror. Materialet som användes var tolv befintliga övervakningsfilmer ifrån fyra ston dag tolv, fem samt natten innan fölning. De beteenden som stona uppvisade annoterades i ett softwareprogram utifrån ett framtaget etogram. Denna data bearbetades med kvantitativ metod för deskriptiv statistik. Därtill användes Pearson’s test för att säkerställa funktionen av etogrammet med en kontroll.
Resultaten visade att smärtbeteendet hos stona i förhållande till den ekvina smärtskalan uppvisades redan tolv dagar innan fölning. Särskilt smärtrelaterade tecken som skaka, titta mot flanken och trippa uppvisades. Studien visade även att stona minskade ätbeteendet till natten innan fölning och att både rörelseaktivitet och liggbeteende inte ökades till natten innan fölning.

Denna studie kan ligga till grund för vidarefördjupning inom ämnet med ytterligare antal övervakningskameror i boxen samt övervakning under en längre sammanhängande period för ytterligare förståelse för stoets beteende inför fölning.

,

Having a pregnant mare and expecting a foal can both be a joyful and a nerve-wracking experience for the horse owner. Foaling dates are not very precise leading to days of waiting and can quickly become a very complex situation requiring immediate actions. Because of this, several surveillance systems have been developed in the means of improving survival rates in both the mare and foal during gestation and parturition. The late signs of an impending parturition are very individual to the mare but are usually related to waxing, relaxed ligaments around the tailhead, restlessness, sweating and general discomfort. As horses are prey-animals they have developed an ability to hide pain related behaviours such as behavioural stereotypes, abdominal kicking, flehmen, stretching and having a lower head position to protect themselves against predators.
The aim of this pilot study was to increase the understanding of the mare’s pain related behaviour prior to foaling and how its time budget of some ordinary behaviours changed. The data used in this study was twelve surveillance videos showing four mares in day twelve, five and from the night before parturition. Behaviours shown in the videos were annotated in a software program using a pre-developed ethogram. Quantitative descriptive statistics as well as simple rater agreement were used for this pilot study. The results showed an individual behavioural change in the days prior to foaling.
According to this study mares showed signs of pain behaviour as shaking, tripping, and looking at the painful area twelve days before parturition. Furthermore, the mares ate less the night before parturition but did not change in locomotor activity and lying behaviour the night prior to foaling compared to twelve or five days before.

Main title:Förekomst av smärtbeteende hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Lindlöf Äikäs, Sandra Sofia
Supervisor:Löfgren, Maria and Haubro Andersen, Pia and Hernlund, Elin and Jernbom, Linus
Examiner:Rhodin, Marie
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 125
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:häst, fölning, smärtbeteende, tidsbudget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16966
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16966
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 06:29
Metadata Last Modified:07 Jul 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics