Home About Browse Search
Svenska


Steffensen, Sandra, 2021. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de
örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare
vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. Tanken med
arbetet är att upplysa om olika insekter och svampar samt få läsaren att förstå
sambandet mellan växt, växtätande insekt och rovdjur. Jag har försökt upplysa om
vikten av att arbeta förebyggande för att ge växterna de bästa förutsättningarna för
att växa sig starka och ha större motståndskraft mot angrepp. Även
bekämpningsåtgärder tas upp.
Örtartade perenner är fleråriga örtartade växter som varje vinter fryser ner för att på
våren växa upp på nytt igen. Vi perenner för deras blommor och/ eller bladverk
skull och vill därför inte att skadedjuren minskar prydnadsvärdet. I trädgården finns
det många insekter som mer eller mindre orsakar skador på våra växter. Insekter
kan under olika delar av sin livscykel orsaka skador på växter. En del gör det endast
i larvstadiet medan andra gör det under hela sin livstid. Växtskador kan antingen
vara kosmetiska eller leda till att växten dör. Många skadedjursangrepp försvagar
växten och gör den mer mottaglig för andra insekter och sjukdomar. Växter har
över tid utvecklat försvar för att skydda sig mot skadedjur och med hjälp av
sekundära metaboliter kan de både locka till sig och avskräcka insekter.

,

Herbaceous perennials are perennial herbaceous plants that die back every winter
and regrow in the spring. We grow perennials for their flowers and / or foliage and
therefore do not want the pests to reduce the ornamental value. In the garden there
are many insects that cause damage to our plants. Some insects cause damage to
plants during different parts of their life cycle. Some do it only in the larval stage
while others do it throughout their lives. Plant damage can either be cosmetic or
lead to the death of the plant. Many pest infestations weaken the plant and make it
more susceptible to other insects and diseases. Plants have over time developed
defenses to protect themselves against pests and with the help of secondary
metabolites they can both attract and deter insects.

Main title:Skadegörare på örtartade perenner
Subtitle:beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder
Authors:Steffensen, Sandra
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Uggla, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:insekter, sekundära metaboliter, växtförsvar, bekämpning, herbivor, minerare, värdväxt, insects, secondary metabolites, plant defense, control measures, herbivore, leaf mining
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2021 08:02
Metadata Last Modified:21 Apr 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics