Home About Browse Search
Svenska


Aschan, Ulrika, 2021. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This thesis presents an estimation of the farm level technical efficiency of Swedish farmers specialized in beef cattle production. The aim is to estimate a score between 0 and 1 which illustrates how efficient the Swedish beef farmers are given the technical assets available. The sample consists of 1200 observations on 296 farms between 2010 and 2016, and the data is collected from farm accountancy data from the EU FADN dataset.
A stochastic Frontier Analysis was made to determine the benchmark of the sample efficiency and the sample mean technical efficiency could then be estimated to 0.64. The results also indicates that conventional farming, older age, availability to grazing area, location of the farm and high levels of support payments are determinants of efficiency.
A negative correlation between the Stochastic Frontier and time was determined, indicating that efficiency has decreased for beef farms over the time period.
Evidence has been found in the literature pointing at the importance of beef production for biodiversity, rural development, economic markets, and the possibility to influence production methods. Thus, the recommendations made in this thesis is for policy makers to understand the drivers of efficiency and to support the factors that improve efficiency to maintain the domestic production of meat.
Keywords: stochastic frontier analysis, technical efficiency, Swedish beef farming, FADN

,

Denna masteruppsats presenterar en uppskattning av teknisk effektivitet inom svensk nötköttsproduktion. Syftet är att uppskatta en poäng mellan 0 och 1 som illustrerar hur effektiva svenska nötköttsproducenter är givet de tillgängliga tekniska tillgångarna inom industrin.
Urvalet består av 1200 observationer på 296 gårdar mellan 2010 och 2016, och uppgifterna samlas in från redovisningsdata från representerade gårdar vilken är sammanställd varje år av Jordbruksverket och inskickad till EU:s gemensamma datanätverk för lantbruksdata; Farm Accountancy Data Network (FADN).
Metoden som användes är en Stochastic Frontier Analysis (SFA) vilken först formulerades av Aigner et al (1977). SFA möjliggör uppskattningen av ett effektivitetsriktmärke för hela urvalet, och uppskattas genom en produktionsfunktion som är representativ för urvalet. Efter det kan den genomsnittliga effektivitetspoängen avgöras som ett mått i relation till det uppskattade riktmärket. Resultatet visar på en teknisk effektivitet på 0,64.
Vidare visar resultatet en positiv korrelation mellan konventionell produktion, ålder, tillgång till betesmark, gårdens lokalisering, utbetalning av jordbruksstöd och effektiviteten på gården. Resultaten visar också en negativ korrelation mellan tid och effektivitetsriktmärket, vilket indikerar en fallande effektivitet bland de representerade gårdarna i urvalet under tidsperioden.
Bevis har inhämtats från litteraturen som pekar på nötköttsproduktionens betydelse för biologisk mångfald, landsbygdsutveckling, ekonomiska marknader och möjligheten att påverka köttets produktionsmetoder efter svenska normer. Således är de politiska rekommendationerna i denna uppsats att beslutsfattare ska förstå drivkrafterna för effektivitet på de svenska nötköttsgårdarna och stödja de faktorer som förbättrar effektiviteten för att upprätthålla den inhemska köttproduktionen.

Main title:Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms
Subtitle:a Stochastic Frontier Analysis
Authors:Aschan, Ulrika
Supervisor:Huang, Wei
Examiner:Rommel, Jens
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1358
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:stochastic frontier analysis, technical efficiency, swedish beef farming, FADN
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17184
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17184
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:16 Sep 2021 12:48
Metadata Last Modified:17 Sep 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics