Home About Browse Search
Svenska


Nyström, Sofia, 2021. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. Hästhagar är en diffus källa av kväve och fosfor som blivit alltmer uppmärksammat de senaste åren. Hästar som går ute i mindre hagar, så kallade rast- och vinterhagar, riskerar att bidra med relativt stora mängder kväve och fosfor till våra vattenmiljöer. Rast- och vinterhagarna är små och blir lätt upptrampade och har dessutom inget växttäcke som kan binda näringsämnena. Tidigare studie har visat på att mockning är en effektiv åtgärd för att kunna minska näringsläckaget av framför allt fosfor från hästhagar. Den här studien har undersökt hur fosforinnehållet i hästgödsel förändras över tid, då gödslet får ligga kvar på marken över flera årstider. Ett experiment har genomförts tillsammans med en litteraturstudie samt en intervjustudie för att utvärdera mockning som effektiv åtgärd mot fosforläckage. Experimentet genomfördes utanför Uppsala, mellan 18 december och 21 maj för att mäta hur fosforinnehållet förändras. Experimentet visade att redan efter en och en halv vecka hade ungefär 43 procent av fosforn gått förlorad till marken. Efter elva veckor hade så mycket som 62 procent av fosforn gått förlorad till marken, och vikten av gödslet hade minskat med 17 procent (torrvikt). Studien fann att fosfor urlakas över tid, och framför allt vid större mängd nederbörd och vid dygnsmedeltemperaturer över 0°C. Intervjustudien visade på problematiken att implementera mockning som åtgärd för miljön i praktiken, trots kvantitativa data som tyder på att det är en effektiv åtgärd. Trots effektiviteten av mockning som åtgärd, är det enligt den här studien inte rimligt att förvänta sig daglig mockning av rasthagar. Studien visar även på behovet av tydligare informationskanaler mellan myndigheter och hästhållare.

,

The Baltic Sea is strongly affected by eutrophication, caused by an excessive amount of nutrients. The nitrogen and phosphorus originate primarily from our agricultural land and are transported through leaching and surface runoff to our lakes, watercourses and eventually the Baltic Sea. Horse paddocks are considered a diffuse source of nitrogen and phosphorus which has received increasing attention in recent years. Horses that spend time outside in smaller paddocks, mainly during the winter, constitute a risk for nutrient load on aquatic environments. The paddocks are often small and affected by trampling which also means there is no plant cover that can bind the nutrients. This leads to a higher risk of phosphorus losses by surface runoff. Previous study has shown that mocking is an effective way of reducing the nutrient leakage, especially of, phosphorus, from horse paddocks. This study investigated how phosphorus is lost from manure over time, as the manure remains on the ground over the winter season. An experiment was carried out together with a literature review and an interview study to evaluate mocking as an effective measure to decrease phosphorus leakage. The experiment was conducted outside Uppsala, between December 18 and May 21. The experiment showed that already after one and a half week, an average of 43 precent of the phosphorus had been lost to the ground. After eleven weeks, as much as 62 percent of the phosphorus had been lost, and the weight of the manure had decreased by 17 percent (dry weight). The study showed that phosphorous was lost from manure over time, especially when it rained and when the temperature was above 0°C. The interview study highlighted the issues of implementing mocking as an effective measure for the environment. Even though mocking is an effective measure to decrease phosphorous leakage, the study showed that it is not reasonable to expect daily mocking of the smaller paddocks. The study also showed a need for better channels of information between authorities and the horse keepers.

Main title:Minskat fosforläckage från hästhagar
Subtitle:utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön
Authors:Nyström, Sofia
Supervisor:Aronsson, Helena and Kumblad, Linda
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2020:04
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:hästgödsel, näringsläckage, rasthagar, fosforläckage, häst, övergödning, Östersjön, mockning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16775
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil science and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2021 08:28
Metadata Last Modified:16 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics