Home About Browse Search
Svenska


Pättiniemi, Annika, 2021. Health status in riding school horses : housed individual or in group housing. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det finns begränsat med forskning om hur olika inhysningssystem påverkar hästens hälsa. Då hästarna spenderar en stor del av dygnet i inhysningssystemen borde dessa vara väl anpassade och främja en god hästvälfärd. Hos svenska ridskolor är individuell inhysning det vanligaste systemet och endast 10% av ridskolorna håller sina hästar i grupp i lösdriftssystem. Ett vanligt argument för individuell inhysning är att risken för att hästarna skadar sig är lägre jämfört med i lössdriftssystem. Uppsatsens syfte har varit att få en överblick av ridskolehästarnas (RH) hälsa i två olika inhysningssystem, individuell inhysning och lösdriftssystem, genom att notera deras hälsostatus och även kartlägga förekomsten av skador samt typ av skaderisker i systemen. Åtta ridskolor runt om i Sverige har använts för datainsamling. Genom intervjuer med ridskolornas verksamhetschefer samt annan personal, ansvarig för hästarnas hälsa, samlades data in över hästarnas tidigare skador. Data över skaderisker samlades in genom observationer på anläggningarna och hästarnas hälsostatus bedömdes av veterinär. Underlaget för data över hästarnas skador var 171 hästar och underlaget för data över hästarnas hälsostatus var 80 hästar (10 hästar från vardera ridskola). Studien gav en överblick av specifika problem och utmaningar inom de olika inhysningssystemen. I båda inhysningssystemen saknades tidigare journalföring över hästarnas hälsostatus. Studien visade att det är vanligt med skaderisker i stallar även då vissa stallar var relativt nybyggda. Inga signifikanta skillnader fanns i varken skadestatistik eller antalet skaderisker mellan systemen. Typ av skaderisker skiljde sig åt mellan de olika systemen. De typer av skaderisker som var vanligast i ridskolor med individuell inhysning var olika föremål samt dåligt uppsatta stängsel. I lösdriftssystem var de vanligaste typerna av skaderisker hönät och olika föremål. Dåligt designade stängsel och hala stallgångar registrerades endast på ridskolor med individuell inhysning.

,

There is a limited amount of research on how different housing systems affect the health of the horse. The horses spend most of their time in these systems and they should be thoroughly evaluated and adjusted to promote a good horse welfare. The most common housing system in Swedish riding schools is individual housing and only 10% have group housing systems. One argument commonly used for individual housing is that it comprehends a lower risk of injuries compared to group housing. The aim of this study is to give an overview of the horses’ health in the different housing systems by noting health status and mapping prevalence of injury and type of risk of injuries in the systems. Eight riding schools located around Sweden were visited for data collection. Retrospective health data was collected through interviews with riding school managers or other staff responsible for the health of the horses, data of risks of injuries was collected by observations and the health status was assessed by clinical examinations. Health data from 171 horses was collected and 80 horses were examined and assessed by a veterinarian. This study highlights some problems and challenges specific for each housing system that needs to be better addressed to lower the number of injuries. It also highlights the fact that risk of injuries are common in riding schools even though the stables are relatively newly built. There were no significant differences in health data or numbers of risk of injuries between the two housing systems. The risk of injuries differed between the housing systems. The most common risk factor in individual housing was objects that pose a risk of injury and poorly maintained fences. In group housing hay nets and objects that pose a risk of injury was the most common risk of injuries. Poorly designed fences and slippery aisle ways in stable was only registered in riding schools with individual housing.

Main title:Health status in riding school horses
Subtitle:housed individual or in group housing
Authors:Pättiniemi, Annika
Supervisor:Yngvesson, Jenny and Sassner, Hanna
Examiner:Wichman, Anette
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Riding school, horse, injury, risk factors, risk of injuries, group housing, individual housing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17324
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17324
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:21 Oct 2021 08:42
Metadata Last Modified:22 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page