Home About Browse Search
Svenska


Moe, Essie, 2021. Impressionistisk, teknokratisk och modernistisk naturalism : olika socioekonomiska och kulturella gruppers uppfattningar om estetik i naturalistisk design. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Naturalistisk design har blivit en trend i planteringar. Tidigare studier på människors uppfattningar av stilen har sällan delat in deltagare i kulturella eller socioekonomiska grupper. Det här arbetet syftar till att undersöka hur människor med olik ekonomisk och kulturell bakgrund uppfattar naturalistisk design, för att bidra i frågan om hur framtidens planteringar kan minska risken att genom estetik exkludera människor med låg socioekonomisk status eller tillhörande minoritetskulturer.

En identifiering och tolkning av gestaltningselement från de tre naturalistiska inriktningarna; impressionistisk, teknokratisk och modernistisk, samt från två tidigare genomförda fallstudier har utförts för att ställas i relation till varandra. En sammanställning av dessa gestaltningselement indikerade att människor från områden med låg socioekonomisk status eller tillhörande minoritetskulturer föredrar planteringar med bland annat starkt rumsskapande element. För att svara på vilken inriktning som innehar flest av de föredragna gestaltningselementen, gjordes en sammankoppling mellan naturalismens inriktningar och olika gruppers preferenser, vilket gav indikationer på att den impressionistiska inriktningen bör vara bäst lämpad att applicera i gestaltning av offentliga planteringar för att tilltala människor från områden med låg socioekonomisk status eller tillhörande minoritetskultur. Komplement med teknokratisk eller modernistisk naturalism bör dock inte väljas bort, och vidare studier i ämnet skulle kunna visa på starkare samband mellan människors uppfattningar och planteringar inom de tre naturalistiska inriktningarna.

,

Naturalistic design has become a trend of planting. Previous studies on people’s perceptions of the style have rarely categorized participants by cultural or socioeconomic characteristics. This thesis aims to examine how people with different economic and cultural backgrounds perceive naturalistic design, to contribute to the matter of how future plantings can reduce the risk of excluding people with low socioeconomic status or of minority cultures.

An interpretation of aesthetic components from the three naturalistic strands; impressionistic, technocratic, and modernistic, as well as an interpretation of components from two previous studies have been carried out to be put in relation to one another. A synthesis of these components indicated that people from areas with low socioeconomic status or of a minority culture prefer plantings with, amongst others, elements of spatial composition. To answer to which strand possesses most of these components, an interconnection was made between the naturalistic strands and different groups’ preferences, which indicated that the impressionistic strand would be most suited to apply in design of public plantings to appeal to people from areas with low socioeconomic status or of a minority culture. However, complements of technocratic or modernistic design should not be disregarded, and more research into the matter might show stronger correlations between people’s perceptions and plantings within the three strands.

Main title:Impressionistisk, teknokratisk och modernistisk naturalism
Subtitle:olika socioekonomiska och kulturella gruppers uppfattningar om estetik i naturalistisk design
Authors:Moe, Essie
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Wangel, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:impressionistisk, teknokratisk, modernistisk, naturalistisk, planteringsdesign, preferenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500255
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 06:06
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:03

Repository Staff Only: item control page