Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Elisabet, 2021. Insects raised on food waste : a new source of feed and food?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

An increasing global population demands an increase in food production, while human impact on the planet necessarily must be decreased to decelerate climate change. Resources currently lost as food waste could potentially be utilized to increase world food production amount and efficiency by feeding it to insects. These insects could be used as feed in animal production. The insects could also serve as food for humans, as evidenced by the fact that two billion people regularly consume insects as part of their diet. The aim of this report is to investigate the nutritional and environmental potential of insects as food and feed. This report will also investigate whether varying the feed source affects the nutritional quality and growth of the insects. Since Europeans still, to a large extent, view the concept of eating insects with neophobia and disgust, alternative ways of using insects are relevant. Aquaculture in Sweden is growing rapidly while fish feed is produced in unsustainable ways. Thus, this report also aims to investigate the potential of using insects as feed for fish. Results show that insects in general are safe to eat for both humans and for fish, good sources of protein, fat, dietary fibre and several minerals and vitamins. Many different types of substrate can be used to raise insects although care must be taken to ensure high enough nutritional quality of the substrate to sustain the insects, and not all substrates fit all insect species. Fatty acid composition of insects is impacted by the fatty acid composition in the substrate while amino acid composition does not seem affected. Fish meal in fish feed can be partially or wholly substituted with insects with good results for several insect species, mainly black soldier fly and mealworm larvae. Insects can improve the immunological health and gut microbiota of fish and results indicate that growth may be improved by including insects in the feed. Results on growth and feed efficiency differ widely between different combinations of insect and fish species. In conclusion, insects can be raised on many different substrates to produce a nutritious food or feed. Further research is required on specific food waste types and their effect on growth and safety, to develop realistically usable insect production systems. More research is also required to determine the most productive combinations of insects and fish.

,

När världens befolkning ökar behöver livsmedelsproduktionen också öka. Samtidigt behöver människans påverkan på planeten minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Livsmedelsproduktionen skulle kunna ökas i både absoluta tal och effektivitet genom att använda matsvinn som foder för insekter. Dessa insekter skulle båda kunna användas som foder och som mat för människor, vilket påvisas av de två miljarder människor som regelbundet äter insekter. Syftet med denna studie är att undersöka insekters miljö- och näringsmässiga potential som mat och foder. Studien undersöker även hur insekternas näringsvärde och tillväxt påverkas av olika foder. Eftersom européer i stor utsträckning fortfarande känner avsmak och neofobi inför tanken på att äta insekter, är det relevant att fundera på andra sätt att använda insekter. Fiskodlingsbranschen växer snabbt i Sverige samtidigt som fiskarnas foder produceras på ohållbara sätt. Därför undersöker denna studie även insekters potential som fiskfoder. Resultaten visar att insekter är generellt sett säkra att äta för både människor och fiskar, samt är bra källor till protein, fett, kostfiber och flera mineraler och vitaminer. Många olika sorters substrat verkar kunna användas som foder för insekter, så länge näringsinnehållet i fodret är tillräckligt högt för att insekterna ska kunna leva och växa. Fettsyrasammansättningen i insekter påverkas av fettsyrasammansättningen i deras foder, medan aminosyrasammansättning inte verkar påverkas i någon större utsträckning. Fiskmjöl i fiskfoder kan med goda resultat ersättas helt eller delvis med insekter av flera arter, huvudsakligen svart soldatfluga och mjölmask. Insekter verkar kunna förbättra immunologisk hälsa och tarmflora hos fisk, och resultaten pekar på att fiskars tillväxt kan förbättras när de utfodras med insekter. Dock varierar tillväxt och foderanvändningseffektivitet mellan olika kombinationer av insekter och fisk.
Sammanfattningsvis kan insekter födas upp på många olika substrat och då producera ett näringsrikt livsmedel eller foder. Vidare forskning behövs på specifika matsvinnstyper och deras effekter på tillväxt och säkerhet för utveckling av realistiskt användbara produktionssystem. Mer forskning behövs också för att tydligt avgöra vilka kombinationer av insekter och fisk som är mest produktiva.

Main title:Insects raised on food waste
Subtitle:a new source of feed and food?
Authors:Henriksson, Elisabet
Supervisor:Kiessling, Anders
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2021:23
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:mealworm, food waste, insects as food, insects as feed, black soldier fly, nutrition, sustainable food, sustainable feed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:20 Aug 2021 08:13
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics