Home About Browse Search
Svenska


Vestlund, Nils, 2021. Värmereducerande grönstrukturer : hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det här arbetet undersöker gröna strukturer som åtgärd för att motverka värmeöeffekten i svenska städer. Värmeöeffekten innebär att det urbana landskapets dygnsmedeltemperatur är högre än i omgivande ruralt landskap. Detta fenomen uppstår främst genom de byggda elementens materialegenskaper och avsaknaden av kylande vegetation i staden. Värmeöeffekten bidrar till värmerelaterad ohälsa hos stadens invånare och är ett potentiellt ökande problem i och med klimatförändringar, urbanisering och förtätningstrenden inom svensk stadsplanering.

I arbetet identifierades gröna strukturer med dokumenterade effekter på den urbana värmeön. För att exemplifiera hur och till vilken grad dessa gröna strukturer är möjliga att applicera i urban miljö applicerades de gröna åtgärderna genom en skissartad gestaltning inom två områden av olika stadstyp i Uppsala. Åtgärderna analyseras för att, i den grad det är möjligt, kvantifiera de värmeö-reducerande effekterna. Arbetet lyfter också fram viktiga synergieffekter från de gröna strukturerna.

,

This writing examines green structures as a measure to ease the heat island effect in Swedish cities. Heat island effect refers to the phenomena of higher average day temperature in cities compared to its surrounding rural landscape. This, foremost due to the heat-absorbing abilities of build materials and the lack of vegetation in the city. The heat island effect contributes to heat-related disease and is a potentially increasing problem because of climate changes, urbanization and the trend of densification in Swedish city planning.

The writing identified green structures with documented effects on the heat island effect. These measures were implied in a schematic design in two areas of different city-type in the city of Uppsala, Sweden. This, to exemplify how and to what extent green structures are possible to apply in the different areas. The measures are analysed to, in the most conceivable way, quantify de heat island reducing effects. The writing also points out important synergy effects of the green structures.

Main title:Värmereducerande grönstrukturer
Subtitle:hur kan gröna strukturer användas för att lindra den urbana värmeöeffekten?
Authors:Vestlund, Nils
Supervisor:Wangel, Josefin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gröna strukturer, värmeöeffekten, värmerelaterarad ohälsa, stadsklimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2021 08:29
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:19

Repository Staff Only: item control page