Home About Browse Search
Svenska


Follinger, Linnéa and Rathjen, Minna, 2021. Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg : hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img] PDF
743kB

Abstract

Får hålls på bete större delen av året, samtidigt har lodjurs (Lynx lynx)- och vargpopulationen (Canis lupus) växt i Sverige, vilket har inneburit att risken för rovdjursangrepp har ökat. Syftet med arbetet är att ta reda på om dessa angrepp kan förhindras med hjälp av rovdjursavvisande stängsel samt hur angreppen påverkar fårägaren och fåren, för att ta reda på ifall det finns en möjlighet till en samexistens mellan rovdjur och fårhållningen i Sverige. En sammanställning av litteratur rörande ämnet tyder på att rovdjursstängsel har en god effekt mot varg och lodjur, men att de finns olika faktorer som påverkar verkningsgraden av stängslet. För kategorin rovdjursavvisande stängsel räknas femtrådigt elstängsel och fårnät kompletterat med två eltrådar. Ett rovdjursangrepp skulle kunna leda till beteendeförändringar hos fåren samt en negativ inställning till våra svenska rovdjur hos fårägarna. Den digitala enkäten som skickades ut till 66 fårägare via Länsstyrelsen i Västra Götaland resulterade i nio enkätsvar där majoriteten av fårägarna inte använde sig av rovdjursstängsel trots en ökad oro till följd av rovdjursangrepp. De flesta av respondanterna hade lodjursangrepp på sina får. Litteraturgenomgången har visat att fårnät med två kompletterande eltrådar ger det effektivaste skyddet men trots det är lodjur det svåraste rovdjuret att stängsla mot. Ytterligare studier krävs för att få en bättre överblick över användningen av rovdjursavvisande stängsel i Sverige samt ifall effektiviteten enbart berör den enskilde fårägaren.

,

Sheep are kept in pastures during the largest part of the year, simultaneously the lynx (Lynx lynx) and wolf (Canis lupus) population has grown in Sweden, which has led to a higher risk of predator attack. The purpose of this report is to examine if attacks can be avoided by using predator-repellent fences and how the attacks affect both sheep and their owners. Also to investigate if there is a possibility of a coexistence between predators and sheep owners in Sweden. A summary of literature on this subject show that predator-repellent fences do work against wolf and lynx, but there are different factors that influence the efficiency of the fence. The category "predator-repellent fences" include five wire electrical fences or sheep netting supplemented with two electric wires. A predator attack could lead to behaviour changes in the sheep and stigma surrounding predator animals among farmers. The digital survey that was sent out to 66 sheep owners by Länsstyrelsen
Sammanfattning
Abstract
in Västra Götaland which resulted in nine responses. The majority of the sheep owners did not use predator-repellent fences even though they felt increased anxiety caused by the attack. Most of the farmers in the study had experienced attacks from lynx and the literature demonstrates that sheep netting with two electric wires has the highest repelling effect compared to other predator-repellent fences. Despite this the lynx is the most difficult predator in Sweden to fence out. Additional research will be necessary to locate how many farmers in Sweden use predator-repellent fences. As well as if the efficiency of the fence only protects the individual farmer.

Main title:Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg
Subtitle:hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken
Authors:Follinger, Linnéa and Rathjen, Minna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:rovdjursavvisande stängsel, rovdjursstängsel, lodjur, Lynx lynx, varg, Canis lupus, får
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17225
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17225
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2021 08:29
Metadata Last Modified:21 Sep 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics