Home About Browse Search
Svenska


Kajander, Elin, 2021. Kallbadande och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den pågående pandemin under 2020–2021, då denna studie har tagit fram, har utökat svenskars användning av natur- och rekreationsområden. Ett förändrat friluftsliv kan ge upphov till nya aktiviteter. En aktivitet som under den senaste tiden, och särskilt under pandemin, har fått ett uppsving är kallbad. Hur kan en plats utvecklas med stöd i kunskap om aktiviteter som bedrivs där vintertid? I denna kvalitativa studie har olika metoder använts för att studera aktiviteten kallbad utifrån kallbadares perspektiv. Deltagande observation och gåturer har varit de två huvudsakliga metoderna. Studien har utgått från en badplats i Göteborg som enskilt undersökningsområde. I resultatet presenteras två huvudteman med totalt åtta subteman, vilka har analyserats och diskuterats i stöd av relevant litteratur. Resultatet visar hur ett gott bad ger upphov till lugn och avslappning, men också kan ge energi. Resultatet visar att en god plats för ett gott bad ska vara tillgänglig i fråga om vart den är belägen i förhållande till besökare.
Den ska innefatta aspekter som förenklar möjligheten för bad och social samvaro.
Platsens utformning ska ge möjlighet för användning vid nederbörd och vind. I en avslutande del testas konklusionerna av resultatet genom ett konceptuellt gestaltningsförslag av undersökningsområdet.

,

The ongoing pandemic during 2020-2021, when this study has been done, have had an impact in people’s use of nature- and recreation areas. A differentiated outdoor life can generate in new activities. One activity thar recently have gained an increased interest is cold bathing. In what way can the development of an outdoor area be designed when based on winter activities? In this qualitative study, different methods have been used to investigate the activity cold bathing based on the user’s perspective. Participation observations and walking tours have been the two major methods, and they have been conducted on a bathing spot in Gothenburg. In the result two major themes and eight subthemes are presented, analyzed and further on discussed in the context of relevant literature. The result shows that cold bathing’s can have impact on a feeling of calm, and also be a source for energy. The result shows that a good site for winter bathing favorably is accessible regarding the sites location in the city and that the design of the site making the activity easier. Social spots and the possibility to use the site when raining or snowing are also important aspects. In final, the conclusions of the result are tested as a backdrop in a conceptual redesign of the chosen bathing spot.

Main title:Kallbadande och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur
Authors:Kajander, Elin
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Cerwén, Gunnar and Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kallbad, vinterbad, bad, rekreation, landskapsarkitektur, friluftslivsplanering, cold bath, winther bathing, bath, recreation, landscape architecture, outdoor life planning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16869
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16869
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2021 11:15
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics