Home About Browse Search
Svenska


Bakke, Rebekka Eugenie, 2021. Ko och kalv tillsammans : en studie om kalvhälsa hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studiens syfte var att undersöka hur mjölkraskalvars hälsa påverkades med avseende på passiv immunitet och sjuklighet, beroende på om de fick dia fritt på sina mödrar och gå i grupp med kor och
kalvar (försöksgrupp), eller om kalvarna separerades kort efter födseln, utfodrades manuellt och
gick i grupp med 4-5 kalvar (kontrollgrupp). Totalt följdes 20 försökskalvar och 19 kontrollkalvar
från födseln till 28 dagars ålder. Kalvhälsan övervakades genom att kalvarnas totalproteinhalt i serum kontrollerades med optisk refraktometer under första levnadsveckan (dag 2-8) samt genom rutinmässiga hälsokontroller av studiens författare två gånger per vecka.
Litteraturen inom ko-kalvhållningens påverkan på kalvars sjuklighet indikerar att kalvarnas
hälsa kan påverkas positivt. Att hålla ko och kalv tillsammans har bland annat visats minska risken
för diarré. Däremot har skillnader i förekomsten av sjukdomar inte identifierats, men fler studier
inom ämnet behövs.
Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses vid analys av totalproteinvärden eller hälsodata i den här studien.

,

The aim of this study was to investigate how cow-calf rearing affects calf health, focusing on passive
immunity and morbidity. In the experimental group, the calves were allowed to suckle their mothers
ad libitum in a big group with cows and calves. Calves in the control group were separated from
their mother shortly after birth and were reared in groups of 4-5 calves where milk was manually
delivered. A total of 20 experimental calves and 19 control calves were observed from birth until 28
days of age. Calf health was monitored and by analyzing serum total protein levels with an optical
refractometer during the first week of life (day 2-8), and through routine health checks by the author
twice a week.
Available literature suggests that cow-calf rearing could have a positive impact on calf health.
Keeping cows and calves together has been related to a reduced risk of diarrhea. No differences in
the incidence of respiratory diseases have been demonstrated at this point, but more studies on this
topic are needed.
No statistically significant differences across the groups were found when analyzing serum total
protein levels or the health data in this study.

Main title:Ko och kalv tillsammans
Subtitle:en studie om kalvhälsa hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma
Authors:Bakke, Rebekka Eugenie
Supervisor:Berg, Lotta and Eriksson, Hanna
Examiner:Ternman, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:kalvhälsa, råmjölk, ko-kalv, sjuklighet, diande, passiv immunitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16734
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2021 11:54
Metadata Last Modified:08 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics