Home About Browse Search
Svenska


Hellersteth, Sophia, 2021. Fysisk aktivitet och träning utomhus för hjärtinfarktpatienter : framtidens hjärtrehabilitering?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje år drabbas ungefär 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvården bör patienter som drabbats av hjärtinfarkt erbjudas fysioterapeutledd hjärtrehabilitering 1-2 veckor efter insjuknandet. Hjärtrehabiliteringen runt om i Sverige utförs oftast inomhus. Syftet med studien var att utröna hur mycket hjärtinfarktpatienter nyttjar naturmiljöer vid fysisk aktivitet/träning. Vidare var syftet att undersöka om vistelse i naturmiljön kan minska de påverkbara riskfaktorerna för en ny hjärtinfarkt och hur de skattar sin fysiska kapacitet, hälsa, livskvalité och sin HRQoL (hälsorelaterad livskvalité), i jämförelse med populationen. Och därmed skapa ett underlag för att påvisa vikten av fysisk aktivitet/träning utomhus för hjärtinfarktpatienter. En enkät om fysisk aktivitet/träning och miljöpsykologi riktad till personer som har haft hjärtinfarkt distribuerades via riksförbundets HjärtLung’s Facebooksida. Studien visar att konditionsträning på måttlig nivå i naturmiljö förstärker hjärtpatienternas hälsa och fysiska kapacitet. Dessutom finns det skäl att tro att fysisk aktivitet/träning specifikt i naturmiljö kan ge adderade positiva effekter på de påverkbara riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, än vad enbart fysisk aktivitet/träning kan. En kombination av konditionsträning och styrketräning förstärker hjärtinfarktpatienternas självupplevda fysiska kapacitet, hälsa, livskvalité och HRQoL.

,

Every year, approximately 25 000 people suffer a myocardial infarction in Sweden. According to the National Board of Health and Welfare's national guidelines for cardiac care, patients suffering from a heart attack should be offered physiotherapist-led cardiac rehabilitation 1-2 weeks after the illness. Cardiac rehabilitation around Sweden is usually performed indoors. The purpose of the study was to investigate whether a sojourn in the natural environment can reduce the modifiable risk factors for a new myocardial infarction and how the patients estimate their physical capacity, health, quality of life and HRQoL (health related quality of life), in comparison with the population. And thereby create a basis for demonstrating the importance of physical activity/exercise outdoors for myocardial infarction patients by finding out how much these patients use natural environments during physical activity/exercise. Furthermore, the purpose A survey on physical activity/training and environmental psychology aimed at people who have had a myocardial infarction was distributed via the national association's HjärtLung’s Face-book page. The study shows that cardio training at a moderate level in the natural environment strengthens the heart patients' health and physical capacity. In addition, there is reason to believe that physical activity/exercise in the natural environment can have added positive effects on the modifiable risk factors for cardiovascular disease in addition to effects of physical activity/exercise in general. A combination of cardio and strength training enhances myocardial infarction patients' self-esteem physical capacity, health, quality of life, and HRQoL.

Main title:Fysisk aktivitet och träning utomhus för hjärtinfarktpatienter
Subtitle:framtidens hjärtrehabilitering?
Authors:Hellersteth, Sophia
Supervisor:Marcheschi, Elizabeth and Gyllin, Mats
Examiner:Stoltz, Jonathan and Hägerhäll, Caroline
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hjärtinfarkt, miljöpsykologi, fysisk aktivitet/träning, naturmiljö, fysik kapacitet, hälsa, livskvalité, HRQoL, myocardial infarction, environmental psychology, nature, physical activity/training, physical capacity, health, quality of life
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 11:34
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:42

Repository Staff Only: item control page