Home About Browse Search
Svenska


Lönnberg, Elin, 2021. Är ekologiska marker värdefulla?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade
att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. På senare tid har dock jordbruket förändrats och gräsmarkernas roll har blivit mindre och mindre
viktig för produktionen, detta har lett till, och leder fortfarande, till en minskning i betesmarker. I reklam och media hör vi att ekologiska gårdar och deras djur är
viktiga för att hålla markerna öppna och således viktiga för den biologiska mångfalden, men det finns få faktiska regler inom ekologisk produktion som stödjer de gamla betesmarkerna.
Detta arbete försöker svara på om ekologiska beten har mer värde i form av biologisk mångfald, om de ekologiska gårdarna har mer värdefull betesmark, och om det möjligen är avstånden till betesmarkerna som spelar roll i om de fortsätts brukas eller ej. För att svara på frågeställningarna gjordes tre GIS analyser, där
överlappningen av betesmarker och TUVA analyserades, ett där ekologisk förekomst av TUVA marker på ekologiska fastigheter bestämdes, och till sist ett där avståndet från betesmarkerna till gården beräknades.
Resultaten visade att ekologiska betesmarker inte i någon större utsträckning också är värdefulla betesmarker, man kan däremot se att ekologiska gårdar ofta har värdefulla marker inom sin fastighet. Ingen skillnad i avstånd mellan brukade och obrukade betesmarker kunde ses. Signifikansen i alla tre tester undersöks även statistiskt.
Enligt resultaten från denna undersökning kan man inte påvisa att ekologiska beten är bättre för den biologiska mångfalden. Man kan däremot visa att det är större chans att en värdefull betesmark är ekologisk än att den är konventionell.

,

Semi-natural grasslands are amongst the most biodiverse habitats in the world, and yet the number of valuable grasslands is declining. The richness of these habitats is the results from a long farming tradition where pastures were an important part of the circle of life within agriculture. Grazing animals kept the land open and held plant species that are strong competitors at bay, which allowed for a rich variation in flora. In today’s society, grazing animals from organic farms are portrayed as the recipe for a biodiverse landscape, but there seems to be little in the actual guidelines for organic farming that supports the conservation of old pastures.
This report tackles three questions: Are organic pastures more prone to be biodiverse; Do organic farms often have old valuable pastures on their property, and can the abandonment of old pastures be linked to their distance from the main farm?
These questions are answered using three GIS analyses, the first by making an intersect between pastures and TUVA objects, second makes an intersect of organic farms and TUVA, and the third calculates the distance between different categories of grassland and the main farm. All are then further analyzed statistically.
The results from this paper cannot support any theory about organic pastures being more valuable, however there was a significantly larger chance of valuable grassland to be found on organic farms. No significant difference was found when comparing the distances from pasture to farm.

Main title:Är ekologiska marker värdefulla?
Authors:Lönnberg, Elin
Supervisor:Auffret, Alistair
Examiner:Hiron, Matthew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:ekologiskt, ängs- och betesmarksinventering, gräsmarker, bete, naturbete, äng, biologisk mångfald, växter, miljöstöd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17097
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17097
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2021 10:46
Metadata Last Modified:26 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics