Home About Browse Search
Svenska


Gårdman, Viktor, 2021. Vägar som barriärer för marklevande rovskalbaggar (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) : kan motorvägar hindra spridning av arter?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Denna studie ämnade undersöka huruvida vägar kan fragmentera marklevande rovskalbaggar till den grad att artsammansättningen på de olika sidorna om vägarna skiljer sig åt. Studien undersökte även om barriäreffekten ökar med en bredare väg och/eller högre trafikintensitet, om barriäreffekt påverkar arter med olika kroppsstorlek olika starkt, samt om jordlöpare och kortvingar upplever olika stark barriäreffekt. För att testa frågeställningarna sattes fallfällor på östlig och västlig sida om tre olika vägtyper: grustag, landsväg och motorväg. Infångade jordlöpare och kortvingar artbestämdes och ett flertal PERMANOVAs utfördes för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i artsammansättning mellan vägarnas sidor. Resultaten tyder på att vägar kan utgöra en viss barriär för makrlevande rovskalbaggar och att barriäreffekten beror av vägtyp. En bredare, mer trafikerad väg utgjorde en större barriär än en smalare, mindre trafikerad väg. Kroppsstorlek påverkade inte barriäreffekten. Familjetillhörighet hos arterna verkar inte heller påverka effekten. För motorväg och grustag påverkade inte heller miljöfaktorerna nordkoordinat, markanvändning eller täckningsgrad provpunkternas artsammansättning. Däremot var alla dessa miljöfaktorer signifikanta som förklaringsvariabler vid landsvägen.
Sammanfattningsvis verkar vägar till viss del kunna utgöra barriärer för marklevande rovskalbaggar. Effekten beror av vägtyp och en större, mer trafikerad väg utgör en större barriär än en smalare, mindre trafikerad väg.

,

This study aimed to see whether roads can fragment epigeic beetles to the degree that the species composition on opposite sides of the road differs, and to examine wether this barrier effect is greater at a wider road with heavier traffic. It also aimed to investigate if the barrier affected beetles of different sizes differently and if there was a difference ín the effect between carabids and rove-beetles. To test the hypotheses, pitfall-traps were placed at opposite sides of roads. Three types of roads were used: shacks, a country road and a highway. Catches of epigeic beetles were identified and multiple PERMANOVA’s were made to determine wether roads can have a significant effect on species composition. The results indicate that roads do act as barriers for epigeic beetles. There was a difference in barrier effect between the different roads, where a wider road with more heavily traffic was a greater barrier than a smaller road with less traffic. No clear effects were seen between the different families. Physical size did not affect the barrier effect. For the shacks and highway, no environmental variable was significant as explanatory variable for species composition. For the country road, all environmental variables (plant cover, land-use and north coordinates) were significant.
In conlusion, roads can potentially act as barriers for epigeic beetles. Wider roads with more traffic creates a greater barrier than a smaller road with less traffic.

Main title:Vägar som barriärer för marklevande rovskalbaggar (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae)
Subtitle:kan motorvägar hindra spridning av arter?
Authors:Gårdman, Viktor
Supervisor:Jonsell, Mats and Andersson, Petter
Examiner:Öckinger, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:jordlöpare, kortvingar, Carabidae, Staphylinidae, insekt, väg, spridning, barriär, fragmentering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16819
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16819
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2021 08:43
Metadata Last Modified:21 Aug 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics