Home About Browse Search
Svenska


Bergstrand, Julia and Overlaet, Nathalie, 2021. Utfodringens påverkan på sällskapskaninens hälsa : en jämförelse mellan hur svenska kaninägare utfodrar sina sällskapskaniner och vilka rekommendationer om utfodring som djurkliniker ger. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img] PDF
674kB

Abstract

I Sverige är kaninen ett av våra vanligaste sällskapsdjur. Genom åren har deras status i familjen höjts
och kan numera liknas vid den status som tillskrivs hundar och katter. Trots populariteten finns det
tydliga tecken på att kunskap om sällskapskaniner saknas, inte minst när det kommer till utfodring.
I detta arbete utfördes en intervjustudie i kombination med litteratursök och granskning av
hemsidor tillhörande djurkliniker, i syftet att jämföra hur svenska kaninägare utfodrar sina kaniner
och vilka rekommendationer som ges avseende detta på djurklinikers hemsidor. Resultaten från
litteraturen och hemsidorna visade att sällskapskaniner ska ha fri tillgång till hö samt utfodras med
bladgrönsaker och eventuellt pellets i lämplig mängd. Intervjustudien visade också att samtliga
kaninägare till stor del förhöll sig till dessa rekommendationer, även om det i vissa fall fanns brister
vid utfodring med bladgrönsaker och pellets. Respondenterna i intervjustudien tycktes följa
rekommendationerna som djurkliniker ger på sina hemsidor bra. Dock kan studien inte avgöra om
det var just dessa rekommendationer eller annan liknande information som respondenterna följde,
men att hemsidor är en vanligt förekommande informationskälla kunde konstateras. Vidare kunde
intervjustudien fastslå att några kaniner tillhörande respondenterna drabbats av problem kopplade
till mag- och tarmkanalen. Slutsatsen om det var respondentens utfodring som hade påverkat detta
kunde däremot inte dras, men från litteraturen och hemsidorna bekräftades att utfodringen har en
stor effekt på sällskapskaninens hälsa.
Konklusionen som kunde dras var att det behövs mer tydliga och samstämmande
rekommendationer om hur sällskapskaniner ska utfodras. Det kan också vara en fråga om att sluta
generalisera kaniners utfodringsbehov och anpassa utfodringen efter individen.

,

In Sweden, the rabbit is one of our most common pets. With time, it has become a popular pet that
nowadays often gets the same status in the family as would a dog or cat. Despite the popularity,
there are signs that there is a big lack of knowledge regarding pet rabbits and their feeding.
In this study, a series of interviews were performed, in combination with literature search and
gathering of information on veterinary websites, with the aim to compare Swedish pet rabbit owners’
feeding with the recommendations given by veterinary websites. The results from literature and the
websites indicated that the most important part is that the pet rabbit has free access to hay, and that
it is fed appropriate amounts of green leafy vegetables and, if necessary, pellets. The results from
the interviews showed that every pet rabbit owner in this study applied the veterinary
recommendations to a high degree when feeding their rabbits, even if there in some cases were
shortcomings when it came to feeding greens and pellets. The respondents seemed to follow the
recommendations of veterinary websites. However, this study could not determine whether the
respondents were following these recommendations specifically or used other information that
happened to be similar to them, but the fact that websites were a common source of information
could be established. Furthermore, this study concluded that some of the respondents’ rabbits had
been affected by gastrointestinal problems. On the other hand, this study could not determine if the
problems were a result of the respondents feeding routine. However, the literature and veterinary
websites that were reviewed for this study showed that feeding has a big effect on the health of pet
rabbits.
The conclusion of this study is that there is a need for clearer and more consistent
recommendations on how to feed pet rabbits. It could also be a matter of discontinuing the
generalization of the nutritional need of rabbits and to adjust the diet to each individual rabbits’
needs.

Main title:Utfodringens påverkan på sällskapskaninens hälsa
Subtitle:en jämförelse mellan hur svenska kaninägare utfodrar sina sällskapskaniner och vilka rekommendationer om utfodring som djurkliniker ger
Authors:Bergstrand, Julia and Overlaet, Nathalie
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:Jung, Jens
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:bladgrönt, grönsaker, hö, informationskällor, kanin, pellets
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16899
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 08:25
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics