Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Beatrice, 2021. Järvens (Gulo gulo) användning av daglegor. First cycle, G2E. Grimsö: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
907kB

Abstract

I Sverige har järven (Gulo gulo) under flera decennier ökat i antal vilket har bidragit till att järven har återvänt till sitt historiska utbredningsområde i södra Dalarna och norra Värmland.
Klimatförändringar tycks påverka utbredningen vilket kan leda till konsekvenser för boreala arter, till exempel järven. Förändringarna i klimatet är något järven behöver anpassa sig efter för att överleva och reproducera sig. Järven behöver till exempel reglera sin kroppstemperatur för att hantera varmare säsongstemperaturer, detta kan järven till exempel göra genom att förändra sitt beteende och vila längre och oftare.
Arbetets syfte var att undersöka om temperatur påverkade järvens användning av daglegor och se om det fanns samband med säsong och tid på dygnet. GPS-positioner för daglegor och 8 järvar, för 13 intensivperioder studerades i det geografiska informationssystemet QGIS, för att se hur lång tid och hur ofta järvarna besökte daglegorna. Informationen som erhölls, sammanställdes och jämfördes med temperaturdata från 2 närliggande SMHI-väderstationer.
Resultatet visar tydliga könsskillnader i tid spenderad i daglega samt att det finns ett samband mellan säsong och tid spenderad i daglega. Resultatet visar inte ett tydligt samband mellan tid spenderad i daglega i förhållande till temperatur. Hursomhelst, verkar det som att järven föredrar att vila under morgonen och dagen för att hantera varma sommartemperaturer. Denna studie begränsades av sin omfattning, därför bör ytterligare studier utföras på samma sätt för fler individer och säsonger. Ämnet är av hög relevans för förståelsen om hur borealt anpassade djur hanterar höga temperaturer och hur det påverkar bevarandet av järv i Sverige.

,

The Swedish Wolverine (Gulo gulo) population has during several centuries increased in size, which contributes to the return to its historical distribution range in southern Dalarna and northern Värmland.
Climate change seems to influence the wolverine’s distribution, which could be consequential for these types of boreal species. The changes in the climate are something the wolverine will have to adapt to. The wolverine must regulate its body temperature to adapt to and manage high seasonal temperatures, for instance by changing its behavior and rest more frequently.
The purpose of this study was to examine if the day bed usage was affected by temperature, and if there was a relationship between season and time of day. GPS-positions for day beds and 8 wolverines were examined for 13 intensive periods in a geographical information system (QGIS), to see how long and often the wolverines visited the day bed areas. The obtained information was later complied and compared to temperature data from 2 local SMHI-weather stations.
The result shows a distinct sex-difference in time spent resting and that there was a relation between time spent resting and season. The results do not show any clear signs of relation between time spent resting and temperature. Although it seems more common for the wolverine to rest during mornings and days to manage increasing Summer temperatures. Due to the limited extent of this study this topic should be examined further, since the relevance is high to learn more about how boreal adapted species, such as wolverine manage with increased temperatures and how it might affect the wolverine conservation in Sweden.

Main title:Järvens (Gulo gulo) användning av daglegor
Authors:Andersson, Beatrice
Supervisor:Persson, Jens and Aronsson, Malin and Heeres, Rick
Examiner:Jansson, Gunnar
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:järv, Gulo gulo, daglega, temperatur, klimatförändring, värmereglering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17025
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2021 06:51
Metadata Last Modified:17 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page