Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Å
Number of items: 238.

A

Ahlberg, Emelie, 2024. An evaluation study of 3D imaging technology as a tool to estimate body weight and growth in dairy heifers. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management

Ahlstrand, Josefine and Åkesson, Matilda, 2024. Kommer framtidens jordgubbar att odlas i tunnel eller på friland? : en intervjustudie baserad på erfarenheter från jordgubbsodlare i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahlström, Henrik and Åkesson, Marcus, 2024. Bullerreducerande strategier : socialt hållbar gestaltning i urban miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aivazidou, Stella, 2024. Estimating the load, allele frequency, and linkage disequilibrium of functional and possibly deleterious variants in different cattle breeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Ali, Shaukat, 2024. Influence of Feed Particle Size on Magnesium Absorption in Cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Alm, Agnes, 2024. Förekommer förändringar i vätskebalansen hos hästar med EMS vid korttidsbehandling med en SGLT2-hämmare?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Almquist, Signe and Rydén, Wilhelm, 2024. Planering av besöksdestinationer : en fallstudie om besöksnäringen och landskapet på Öland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Almström, Ina, 2024. Känsla för träd : är träd viktiga för invånare i Uppsala län?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarado, Isabelle and von Brünken, Tanja, 2024. Konsten att gestalta biologisk mångfald : en jämförande fallstudie om hur gestaltning av biologisk mångfald beskrivs i Stockholms stad och Malmö stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alverbrink, Linnéa, 2024. Oaserna : ett gestaltningsförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Annie, 2024. Regional fysisk planering : lösningen på planeringens utmaningar eller ytterligare en komplexitet?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Ebba and Jonsson, Olof, 2024. Råda bot på hot : svenska botaniska trädgårdars funktion i bevarandet av hotade och sällsynta nordiska växter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Andersson Sjöholm, Elin, 2024. Diving Deep: Seabird foraging tactics and local prey field. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Ansin, Cecilia, 2024. En god djurvälfärd? : en litteraturstudie om vad som kan göras för att minska mjölkkors rädsla i samband med lastning och transport. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Arar, Rahaf, 2024. Skolgårdar med barnets bästa i fokus : en explorativ fallstudie av en planerad skolgård på Ekerö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arrhult, Ebba, 2024. Effect of training and feeding on saliva concentrations of cartilage oligomeric matrix protein neo-epitope (COMP664) and neuropeptide Substance P in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Artemeva, Anna, 2024. Testing a contemplative landscape method to design a stress-reducing therapeutic landscape for the Mellanorrlands Hospice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Josefine, 2024. Odling med barn : en intervjustudie om skolträdgårdsverksamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Arvidsson, Ulrika, 2024. Förvaltning av miniskogar i urban miljö : exempel från tre svenska kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askefors Markström, Samuel, 2024. Prognosis and risk factors in dogs with malignant lymphoma, a retrospective single-center study from 2005-2021 of 356 cases. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Asplind, Anna, 2024. En konstnärlig designprocess - med dans som utgångspunkt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Bellander, Sandra and Bleeker, Anna-Carin, 2024. Golfbanor - Stora ytor med dåligt rykte : svenska golfbanors potential till att arbeta mer ekologiskt hållbart genom regenerativ design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berg, Hanna, 2024. Omgestalta gatan : en omfördelning av gatans utrymme för att lösa den förtätade stadens utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergdal, Jessica, 2024. Movement patterns in horses with multiple limb lameness. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Bergendahl, Johan, 2024. Kommunal trädförvaltning i Karlstad : vanliga misstag och dess konsekvenser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergenheim, Jens, 2024. Bilberry cover and its relationship to silvicultural strategies. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bergils, Minna and Karlsson, Emelie, 2024. Sandplanteringar och torktåligt växtmaterial : från växtbädd till växtkombinationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berglert, Carl and Lagerfelt, Adam, 2024. Vad är viktigt i valet av företagsform? : en studie av aktiebolag i lantbrukssektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergstrand, Andreas, 2024. Lövinblandning i röjda bestånd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Berkevall, Catrine Linnea Madeleine, 2024. 3-30-300 : en granskning av stadsgrönska i Gamla Enskede. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Beskow, Anna, 2024. Reaching Food Security: The legislative challenges of Seed exchange in kind : a discourse analysis of the European Commission’s PRM proposal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bjelkered, Ella, 2024. Sudetisk lärk – ett alternativ för sydsvenska skogar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Björkholm, Clara, 2024. Seroprevalence of feline panleukopenia virus in domesticated cats in Maasai Mara, Kenya : a possible threat of transmission to wildlife?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Björklund, Ellinor and Hermanson, Greta, 2024. Hållbar integrering av naturlika planteringar i staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomqvist, André, 2024. Cederträd – framtidens stadsträd : en utmanare i klimatförändringarnas tid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bodlund, Sara and Alkman, My, 2024. Vårdande grönska : en analys av Sinnenas trädgård i Stockholm utifrån Alnarpsmetoden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bohman, Andreas and Calmered Tersmeden, Eskil, 2024. Var kommer intresset till hyggesfritt skogsbruk ifrån?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bollerup, Jane, 2024. Screening for microbial volatiles related to Cydia pomonella infestation in walnut fruits (Juglans regia). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Boman, Anna and Odell Kling, Amanda Margaretha, 2024. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borg, Maja, 2024. Motivation bland unga entreprenörer inom lantbrukssektorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bring, Adrienne, 2024. Segregation of Glycoalkaloid and Starch Levels in a Cross between Table and Starch Potatoes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bygge, Astrid, 2024. Can precommercial thinning be used to create more diversity after planting spruce?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bäck, Ida and Renström, Hanna, 2024. Blommande gräsmatta som alternativ till den traditionella : en jämförelse av gräsmattor för en ökad biologisk mångfald i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäcklund, Viktoria and Svensson, Ellen, 2024. Att uppleva stadens jättar : en litteratur- och enkätstudie om stadens stora, gamla träd och deras betydelse som naturelement i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Cadwaladr-Rimmer, Imogen, 2024. Carbon credit schemes & landownership in Scotland : an analysis of policy discourses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cankalp, Maria, 2024. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cantillana, Emanuel, 2024. Val av trädkvalitet i urban miljö : trädstorlekens påverkan på etablering vid nyplantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlgren, Ingela, 2024. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Hanna and Wöhl, Linn, 2024. Den privata trädgårdens roll för biologisk mångfald i tätortsmiljö : betydelsen av anläggningsval med exempel på gestaltningsförslag och skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Carlsson, Nelly, 2024. Bedömning av kvävegödslingsbehov och dess inomfältsvariation hos stärkelsepotatis : en utvärdering av mätmetoder och om precisionsgödsling kan vara ett alternativ. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Cederholm, Agnes, 2024. Naturbaserade åtgärder vid återöppnande av vattendrag : gestaltningsförslag till restaurering av Munka-Ljungby-bäcken med tjockskalig målarmussla, Unio Crassus, som målart. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chipondoro, Lucy, 2024. Heritability of methane emission in Swedish Red cattle in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Chuang, Tsun-Ya, 2024. Salt tolerant horticultural plants to save freshwater usage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Crona, Marie and Haars, Nathalie, 2024. Hållbar översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap : en fallstudie av Härjedalens kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dahl, Christine, 2024. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Dahlgren, Matilda and Karlsson Ek, Sophia, 2024. Utveckling av naturnära kulturmiljöer för barn : för främjande av lek och pedagogisk förmedling av platsens historia, med platsanalys av Broborg som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

De Bourgh, Moa, 2024. Utvärdering av smärtenkät för bedömning av oral smärta hos hund och katt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Denovan, Linnea, 2024. Crossing laws and lawns : exposing the site at sea, Öckerö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Diamanti Barredal, Agnes, 2024. Prevalence of antibacterial resistance in domestic cats in Masai Mara, Kenya - A One Health perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Diaz Garcia, Ines, 2024. Can the disappearance of the forest orchid Goodyera repens be linked to clearcutting? : a spatial analysis using citizen science data from southern Sweden.. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Diurhuus-Gundersen, Agnes and Magnusson, Lina, 2024. Grönytefaktor som styrmedel för biologisk mångfald : en fallstudie i Rosendal, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Djossou, Malcom and Rückert, Elliot, 2024. Gaturummet i fokus: Superilles : en analys av den fysiska miljöns påverkan på sociala värden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Domachowska, Katarzyna, 2024. Lush Mental Landscapes : effects of Horticulture Therapy on Depression, Anxiety Disorder, Post-Traumatic Stress Disorder and Autism Spectrum Disorder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dreyer, Jennifer and Hägnander, Sara, 2024. Blågröna lösningar i Gåsebäck. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dörr, Maximilian, 2024. The effect of the COVID-19 lockdown on the spatial ecology of moose in an area with high recreational activity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

E

Ekqvist, Ida, 2024. Shifting focus from yields to food supply : an evaluation of the ‘number of people fed per hectare’ indicator at farm and national level. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ekström, Astrid and Grahn, Lukas, 2024. Naturbaserade lösningar som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning : i vilken utsträckning tillämpas dessa av kommuner i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engholm, Richard, 2024. Effect of stand age on soil respiration in managed vs unmanaged Scots pine stands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ericsson, Karin, 2024. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erlandsson, Charlotte, 2024. Arbetsmarknadens förväntningar på den nyexaminerade landskapsingenjören : vilka kunskaper är viktiga att få med sig från utbildningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eurenius, Rebecca, 2024. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ewerlöf, Cecilia, 2024. När rekreation och naturvärden möts i den tätortsnära skogen : en analys av Thorslundsskogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fabian, Alexandra, 2024. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fernberg, Daniel and Cronblad, Hannah, 2024. Fallstudie av hållbar dagvattenhantering på bostadsgårdar : en erfarenhetsåterföring från byggprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ferreira, Iris, 2024. Distributive justice in the implementation of science-based targets for businesses : a systematic literature review. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Fielden, Paula and Hjalmarsson, Elin, 2024. Färnebofjärdens nationalparks huvudentré : en kritisk analys av gestaltning utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Saga, 2024. Hur kan dammar påverka den urbana biologiska mångfalden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forsman, Sofia, 2024. Preoperativ intraartikulär analgesi och dess effekter på rörelseasymmetri och serum amyloid A efter artroskopi. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Fuchs, Jenny and Eriksson Johansson, Linnéa, 2024. Lost space : en möjlighet till utökad stadsgrönska för ett tätt och hållbart Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fägerblad, Eskil, 2024. Avgörande faktorer för lämplighet av permeabel asfalt : en sammanställning av platsspecifika faktorer som påverkar permeabel asfalt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Förander, Fabian, 2024. Short- and long-term survival rates after colic surgery : a retrospective study of colic horses operated at UDS between 2019-2022. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > University Animal Hospital

G

Gafur, Diana, 2024. The new Italian take on food sovereignty : a discourse analysis of food sovereignty in different contexts. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gebremariam Chamiso, Lamrot, 2024. Det inglasade uterummets möjliga sociala effekter : en undersökning av vinterträdgårdens hälsofrämjande effekter ur ett socialt interaktionsperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ghallab, Reham, 2024. Cultivating connections: exploring the impact of community garden on social cohesion : in a socio-economic disadvantaged neighbourhood in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Isak, 2024. Rikkärrens betydelse och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Gustafsson, Alice, 2024. P-glykoprotein-mutationen - ABCB1-1Δ hos collies i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Gutke Lunsjö, My, 2024. Incorporating Environmental Psychology in Architectural Design Processes : creation of a Translation Tool based on Affordances. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gyllenswärd, Lovisa, 2024. Konceptet naturban : möjligheter och risker med konceptets sociala och ekologiska effekter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Clara and Tähkänen, Jenny, 2024. En förvildad stad : en undersökande studie i hur en förvildad stad kan se ut och upplevas.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Göransson, Victor, 2024. Bedömning av rekreationsvärden i stadsnära skogar : en jämförelse mellan olika index för rekreation och deras förhållande till lokala användares åsikter. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

H

Haglund, Emma, 2024. Har vi en plan b(i) för biologisk mångfald? : grönytefaktor, gröna tak och bin, hur påverkas de av varandra?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haj Khalil, Lava and Haj Khalil, Wanda, 2024. Damascene-husens atriumgårdar : en liten plats men en stor värld. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Halvars, Leonora, 2024. Säker hemkonservering i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hambraeus, Lova and Stureson, Karin, 2024. Stadsodling i Hamnparken, Nyhamnen Malmö : undersöker Torontomodellen som beslutsstöd för potentiellt förorenad mark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hansén, Lovisa, 2024. Stamskador och dess uppkomst vid mekaniserad kvalitetsgallring i norra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hedman, Ida, 2024. Serum levels of IL-12 and IL-23 in dogs with lymphoma and solid tumours. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Helgesson, Ulrika, 2024. Växtbäddsrenovering för träd : en fallstudie i Danderyds kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellgren, Robert, 2024. Orsaker till och åtgärder för att förbättra ekonomin i förstagallringar på Åland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hellman, Rosa, 2024. Quantifying liquid food waste : levels of liquid coffee waste, its causes and barriers and drivers for quantification in the Swedish food service sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellström, Åsa and Roos, Camilla, 2024. Utmanare till den gröna asfaltens hegemoni Det finns annat än gräsmatta! : det finns annat än gräsmatta!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksen, Malin, 2024. Life Cycle Assessment : a comparison of fossil energy use and climate impact on small scale manufacturing and large scale conventional manufacturing of textile toys. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hiller, Matilda and Jönsson, Niklas, 2024. Blågröna lösningar i en grå stadsdel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmgren, Kajsa and Asplund, Maja, 2024. Trygghet genom gestaltning i stationsmiljöer : en fallstudie av Uppsala Centralstation. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmström, Marcus, 2024. Hampans återkomst i Sverige : attityder och framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hovmöller, Elida, 2024. Another perspective : a study of how complexed sustainable issues could find solution with help from the dining car on long distance trains in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultqvist, Josefin, 2024. Parasitering av blygrå rapsvivel, Ceutorhynchus obstrictus, i höstraps i förhållande till landskapsfaktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Hurtig, Lovisa, 2024. En levande mötesplats på landsbygden : Otterbäckens småbåtshamn och Agenda 2030 målen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hällgren, Emma and Pocrnja, Iva, 2024. Pollen i den urbana staden : pollensäsongens utveckling på två platser i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Håstadius, Anna and Andersson, Gisela, 2024. Råg (Secale cereale) som mulchlager vid odling av huvudkål (Brassica oleracea var. capitata) : påverkan på insektsskador. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hüllert Åkesson, Lukas and Ivedal, Gabriella, 2024. Påverkar medlemmarnas engagemang uppfattningen av medlemskap, förtroende och socialt kapital? : en komparativ studie mellan olika engagemangsnivåer bland medlemmar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

I

Ingre Wieser, Noel, 2024. Diversity of wood-inhabiting fungi across managed and wildfire boreal Scots pine forest chronosequences. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Iwata, Masahiro, 2024. Evaluation of novel resins for purification of non aqueous food materials. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

J

Jakobsson, Josefine, 2024. Dystoki hos katt : diagnos, behandling och resultat. Second cycle, A2E. Uppsalam: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Jarring, Elis, 2024. Vin i kalla klimatregioner : definition & lärdomar från svala klimatregioner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Beata, 2024. Trädens reglerande roll i den hållbara staden : en studie av egenskaper som påverkar värmereglering, dagvattenhantering och luftrening. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Emelie, 2024. Det urbana barrträdets liv : från frö till etablering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Jenny, 2024. Förekomst av snöskytte i hyggesfria metoden schackrutehuggning i Västerbotten. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Johansson, Josephine, 2024. Ökad baljväxtodling för humankonsumtion : en inblick i ämnet ur branschens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Jonsson, Liv and Kallin, Emrik, 2024. Skärgårdsflora i urbana miljöer : ståndortsanpassat växtmaterial för staden med inhemska kustperenner som inspiration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Juhlin Munoz, Sabina, 2024. Effect of different inoculation methods in modern and historic cultivars of soybean suitable for cultivation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Jungebeck, Jenny, 2024. Grön samhällsplanering för biologisk mångfald : en fallstudie av Swecos arbete med biologisk mångfald i landskapsprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

K

Kallings Larsson, Anna, 2024. Vertical movement asymmetries in 3-year-old SWB horses and their associations with scores in Young Horse Tests. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Karlsson, Erica and Hultman, Ida, 2024. Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö. Second cycle, A2E. 2024: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson Bondesson, Sally, 2024. Näringsförluster från sju jordbruksområden nära Mälaren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Karlén, Hilda and Kleinau Andersson, Linn, 2024. För- och nackdelar med inhemska och främmande träd i urbana miljöer : en fallstudie med fokus på Umeå kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karm Togo, Lina, 2024. Analysis of winter wheat and leafhoppers for wheat dwarf virus : factors causing outbreaks of wheat dwarf disease. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)

Kavak, Louise, 2024. Samband mellan förlossningsförlopp och valpdödlighetr : hos berner sennen och labrador retrieve. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Ketokoski, Salla-Mari, 2024. Ridlärarutbildningen i Finland – en historisk analys. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper

Kettunen, Hanna, 2024. How group turnout in grass pasture affects horse activity and behaviour : in comparison with individual stables. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Kronberg, Fredrik, 2024. Rationaliteter i mötet med ”wicked problems” : en undersökning om hur komplexitet, osäkerhet och normativitet hanteras i en detaljplaneprocess i Stockholms stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kronberg, Marika, 2024. Praktiska förvaltare av kulturreservat och deras syn på kulturlandskapet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kummel Welter, Elis, 2024. Offentliga aktörers arbete med invasiva arter i Dalarna : hur påverkas hanteringen av parkslide och blomsterlupin om de tas upp på en nationell förteckning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Käslin, Florian, 2024. The potential of water spray to attract Atlantic salmon kelt (Salmo salar) in a regulated river. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kätterer, Lisa, 2024. Skolgårdars förutsättningar för främjande av barns fysiska aktivitet : en jämförande fallstudie av skolgårdar på Uppsalas landsbygd och stad utifrån ett jämlikhetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Landheimer, Michelle, 2024. Cirkulär masshantering : vilka är förutsättningarna för ökad återanvändning i AMA Anläggning 23?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lanigan, Simon, 2024. Estimating Variant Intolerance for Genes of Cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Larsson, Frida, 2024. Vildbin & fjärilar i villaträdgården : hur vi kan förena habitatkrav med estetik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Jakob, 2024. Val av odlingssystem : effekt på markstruktur, växthusgasemissioner och avkastning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ledwaba, Lucia Motlogelwa, 2024. The in-situ faecal decomposition in a vermicomposting toilet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lefrancq Fröjd, Joséphine, 2024. Waste or Want: Does processing have an effect on the desirability of upcycled food products? : a Swedish consumer acceptance study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lennartsson, Electra, 2024. Exploring Synergistic Effects of Soil Microorganisms in the Wheat Rhizosphere : evaluating the Role of Native Soil Bacteria and Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Fusarium Disease Suppression. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lenning, Emelie, 2024. I sökandet efter en grundton : en reflekterande berättelse om konceptuellt tänkande inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lilliebrunner, Elsa, 2024. Skötselrutiner och dess påverkan på lammdödlighet : under de första fem dygnen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Lind, Maja and Staffas, Elin, 2024. Gestaltningens roll vid översvämningar : en utvärdering av tre bostadsgårdar i Uppsala och deras utsatthet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindahl, Susanna, 2024. Pseudaulacaspis pentagona : ett nytt hot mot Sveriges träd och prydnadsväxter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lindberg, Annica, 2024. Särslöv släktgård : en rekonstruktion av landsbygdens trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundell, Erika and Reger Hjelmar, Melinda, 2024. Vinteranpassning av gröna väggar : en kvalitativ studie om gröna väggar i stadslandskapet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundén, Elsa and Wistrand, Tintin, 2024. Grönska, trygghet, trivsel och välmående : en studie om nedtagningen av grönska på en bostadsgård och vad det får för konsekvenser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönngren, Sanna and Öhrström, Felicia, 2024. Rofylldhet i en tät stad : en platsanalys av Helgalunden i stadsdelen Södermalm i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löv, Olle, 2024. Skelettjordar – fallgropar vid anläggning : en undersökning över vilka faktorer som påverkar resultatet ur ett etableringsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lücke, Therese, 2024. Nässjö : en kartering av ekosystemtjänster via trädtäckning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Markovic, Filip, 2024. Climate, Irrigation, and GHGs : a Regional Analysis of EU Arable Land Values. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Marnfeldt, Anna, 2024. Kommunicera mera om biologisk mångfald : hur man genom att engagera trädgårdsägare kan främja den urbana biologiska mångfalden, med Malmö i fokus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Marnung, Axel, 2024. Fytoremediering på Kvarnby upplagsområde : ett ekonomiskt och ekologiskt alternativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Maximez, Diana, 2024. Cattle (Bos taurus) behaviour and cortisol responses to electric fence and virtual fence in semi-natural pastures : including Swedish farmers’ views and attitudes towards electrical fence and virtual fence technology. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Mellbin, Denize and Deringer Popat, Nadine, 2024. Förskolegårdar i ett varmare klimat : utformningens påverkan av mikroklimatet för en hälsosam utevistelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Merdovic, Zana-Sofia, 2024. Tapestry of rural lives : trust and ties within BYGDSAM association. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mononen Persson, Magdalena, 2024. Nils Bruces park på Krubbemölla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Myrenberg, Linn and Widell, Vilma, 2024. Växtval kopplat till urban biodiversitet i teori och praktik : en fallstudie av två samtida projekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mårtensson, Jens, 2024. How commercialization rate impacts the profits of dairy farms in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2024. Medlemmarnas värderingar i ett lantbrukskooperativ : en studie om medlemmarnas upplevda värde i förhållande till ålder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

N

Nilsgård, Hanna, 2024. I Höje-Nils trädgård : en historisk analys av utformning och innehåll samt tankar om bevarande. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2024. Generationsbaserad mångfunktion : inkludering av åldersgrupper i Tibros nya järnvägspark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Elsa, 2024. Normer för visualisering inom landskapsarkitektur : utmana och utforska etablerade normer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Odd, 2024. Hur mår vi bra av en gågata? : faktorer som påverkar den mentala hälsan och upplevelsen bland stadens hårdgjorda miljöer, med gågatan i fokus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Sara, 2024. Samodling med åkerböna, Vicia faba L. : vilken påverkan har samodlingen på insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Noaksson, Rebecka, 2024. Naturinspirerad trädgård i skogen : att skapa en mjuk övergång från trädgården till naturen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordberg, Björn and Nord, Nils, 2024. Effekter av arginintillförsel vid plantering av Pinus sylvestris efter två tillväxtsäsonger.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nordberg, Lärka and Åberg, Elna, 2024. Torget som spegel för tiden : en jämförande studie av dåtida stadsplanering i relation till dagens gatuliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordin, Elvira, 2024. Förekomst av bandmask hos föl i Mälardalen : en jämförelse mellan koprologisk och serologisk diagnostik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Nygårds, Jonas and Wramhult, Olivia, 2024. Hållbar mobilitet i landsbygdskommuner : en studie av mobilitetsstrategier i Sollefteå och Tranås. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nygårds, Julia, 2024. Äggstockscystor hos mjölkkor : en jämförelse av den kliniska bilden, förekomst, och diagnostiken idag mot för 10–20 år sedan. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

O

O'Malley, Thomas, 2024. Pheromone-based mating disruption to control Spodoptera frugiperda in Tanzania: Possibilites and Constraints for smallholders. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, KajsaLisa, 2024. Vedlevande skalbaggar 10–20 år efter brand i tallskog : en jämförelse mellan hällmark och produktiv mark. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Orsvärn, Emma, 2024. Ökar samodling effektiviteten av markanvändningen i svenskt jordbruk?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Osei, Emmanuel, 2024. Simulating genomic prediction with functional genomic information in pigs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics

Otterlin Karlsson, Fanny, 2024. Greenhouse gas emissions from peat soil thawing in spring : a comparison between fertilized and unfertilized soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

P

Persson, Lina, 2024. Jättelokans, Heracleum mantegazzianum, spridningsvägar och habitatpreferens : fallstudie av aktuell utbredning i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson, Madeleine, 2024. Behavioural response in pigs at gas stunning in foam. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Persson, Olivia, 2024. Den ordnade naturen : ett sätt att förstå den gestaltade vegetationen utifrån Theodor W Adornos estetiska teori. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Peyron, Gabriella, 2024. Contextual Implications on Sustainable Entrepreneurship : a qualitative study on Food Waste Platforms contribution to reducing food waste in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Q

Quisth, Ida and Ulfsparre, Isabella, 2024. The potential to use rhizobacteria within agricultural innovations instead of chemical inputs : taking quality and quantity of the crop into consideration. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

R

Rapp, Ronja Maria Miranda, 2024. Gastrointestinala parasiter hos alpackor i svenska besättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper

Rathjen, Minna, 2024. Djurvälfärd och djurskydd vid säljakt i Sverige : en kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på jaktmetoder och utfall. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Roos, Sandra, 2024. Effekterna av ljud i parkmiljöer på människors psykiska hälsa : en jämförelse mellan Ekonomikumparken och Stadsträdgården i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rosell, Saga, 2024. Blågrön infrastruktur i Barkarbystaden : en fallstudie av dagvattenhantering på Karlslundsvägen och i Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rubensson, Nina, 2024. Exploring frames of public engagement in climate change initiative : the case of Climate Week in Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rundqvist, Linnea and Tegenfeldt, Sanna, 2024. Växtföljd i snittblomsodling : med jordburna skadegörare som utgångspunkt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rydell, Madeleine, 2024. Hur svenska snittblomsodlare skapar värde genom frilandsodling av Slow Flowers. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

S

Safar, Anthonio, 2024. Cykling på Hornsgatan : hur Stockholm kan skapa cykelvänliga gator. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Salih, Nian and Wågemark, Alva, 2024. Näringsläckage från gröna tak : användning av biokol för att reducera näringsläckage. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Salén, Patricia, 2024. Drought resistance of Ectomycorrhizal fungi in the Suillus genus. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Samson, Eva, 2024. Sydsvenska kommuners metodval i arbetet mot invasiva växter : kan betesdjur vara en lösning?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Sandberg, Siri, 2024. Mötet mellan street art och växtlighet : konceptuella skisser för utformning av street art kombinerat med växtlighet i ett industriområde i omvandling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandgren, Elin, 2024. Effekt av lokalanestetika vid placering av perifer venkateter hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Schaal, Ellen, 2024. Variability of habitat use by the European eel during its resident yellow eel life stage across the distribution range. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Silverland, Tana, 2024. From Little Acorns, Great Oaks Grow: Could eating acorns help to preserve Portugal’s biodiversity?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sinclair, Alexandra, 2024. Komplexiteten i det vardagliga : om behovet av att identifiera befintliga rumsliga principer i miljonprogramsområden inför förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjö, Evelina, 2024. Histopathological assessment of canine lymphoma, with a focus on the inflammatory microenvironment and serglycin levels in affected lymph nodes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Spada, Riccardo, 2024. Public goods games for collective agri-environmental contracts design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Staaf, Rasmus, 2024. Riparian plant biodiversity and community composition of ditches and straightened streams : identifying key environmental drivers in a boreal forest setting. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stigsson Rigné, Louise and Vernersson, Emil, 2024. Kvillebäcken : analys och gestaltningsförslag - me[d]andra strukturer och processer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strid, Bella, 2024. Impact of nitrogen availability and nitrogen structural composition on fungal enzymatic activity and growth : how nutrient availability governs response and development of three saprotrophic Basidiomycetes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Strömberg, Elin, 2024. Överlevnad av ogräsfrön i rötnings- och i vattenbadsförsök. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Stålbrand, Izabella, 2024. Metoder för att involvera barn i fysisk planering : en undersökning av projekt Gatulabba i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundararajan, Poorva, 2024. Spray Induced Gene Silencing in Phytophthora infestans : investigating exogenous dsRNA application for the control of potato late blight. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sundström, Isabelle, 2024. Traumatiska skador hos jämthundar : en enkätstudie riktad till jämthundsägare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Svensson, Eva Lena, 2024. Hållbara restorativa miljöer : hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ger fler ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Svensson, Linn and Hager, Nora, 2024. Värdet av träd i privatträdgårdar : kopplat till reglerande ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Söderbaum, Anna and Wichtel, Patricia, 2024. Planera med klimatanpassningsstrategier för stigande hav och extremväder : en fallstudie av Västerport, Varberg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderlund, Martin, 2024. Cooperative Sustainability : a study of Arla’s Sustainable Incentive Model. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

T

Tahmasbi Sarvestani, Diana, 2024. Follow the cues : using visual and auditory stimuli to promote utilization of resources and behavioural synchrony in pullets. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

Tarrodi, Hedvig and Shi, Jenny, 2024. Torktolerans och invasivitet hos buskar i stadsmiljö : en granskning av torktoleransen hos buskarter i Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tempte, Sara, 2024. Privatträdgårdens funktion för stressåterhämtning med naturen som inspirationskälla : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thilén, Emma, 2024. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Thimrén, Tove and Lindsjö, Jessika, 2024. En uppförandekod för ett växande problem : framtagandet av en svensk uppförandekod för potentiellt invasiva växter i trädgårdsbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thorebring, Algot and Svarvare, Tomas, 2024. Testodling av jättepoppel-, vårtbjörks-, och tallplantor i torv och granspånsubstrat kombinerat med biokol.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Thurell, Gustav, 2024. Mängden död ved i värdekärnor i Söderåsens nationalpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Toftegaard Jensen, Astrid and Larsson, Jessica, 2024. Hur kan bostadsgårdar utformas mer hållbart? : inriktning på ekologisk hållbarhet och hälsa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trnka, Mia Therese, 2024. Bridging Nature and Care : nurturing Individuals with Dementia in a Residential Care Facility in Denmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Turnstedt, Johan, 2024. Tiaminbrist på idisslare : hur vanligt är det med symtom i Sverige?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Tåhlin, Emily, 2024. Studying gene expression scaling with cell size in Arabidopsis thaliana : the role of the nuclear RNA exosome complex. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Törngren, Vendela, 2024. Resistensläget mot pyrantel hos Cyathostominae spp. på svenska gårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper

V

Valeriano, Danila, 2024. Assessing water balance and yields in Malawian cropping systems : maize soybean and maize Gliricidia systems resilience against climate change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Vincze, Xenia, 2024. Utfodring av nötkreatur på slakteri : olika typer av foder och deras effekt på djurens välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

W

Wara, Linn and Bossuyt, Tove, 2024. Bevara eller exploatera : en studie om biologisk mångfalds plats i en växande stad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Weisend, Alexander Joseph, 2024. Playgrounds that communicate heritage : applying museological practices to playgrounds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Westander, Mimmi, 2024. Taurinkoncentrationer hos hundar undersökta vid tre svenska djursjukhus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences

Westerlund, Annie, 2024. Breddade stigar för friluftslivet : en studie om covidpandemins inverkan på användningen av friluftsområden och planering av framtida friluftslandskap i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wijk, Agnes, 2024. Uppväxtmiljöns påverkan på den unga värphönans stressnivå. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health

Wikström Lilliebjelke, Beatrice and Johansson, Alva, 2024. Perennplanteringar i sol och torka i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wilhelmsson, Johanna, 2024. Drysanpromenaden : ett programförslag för ett rekreativt promenadstråk längs Drysan i Skara. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Williander, Klara, 2024. Supply chain struggles : abilities and inabilities to influence the conditions for Indian tea workers on a global market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wilson, Agnes Elise Matilda, 2024. An investigation of pea and cereal varieties for organic intercropping in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wojcicka, Magdalena Maria and Kallmén, Sarah, 2024. Hav av blommor : ett gestaltningsförslag för ängsmark i historisk parkmiljö, Tornerparken, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Z

Zrnovský, Jan, 2024. ForesTRACE.jl: Raytracing Analysis for Utilising Lost Information in Laser Scanning Methods. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Zumbach, Loan Selina, 2024. Wolf inter-territorial variation in prey use and selection in a multi-ungulate system. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Å

Åkermark, Cedric, 2024. Boreal beetle communities : importance of tree continuity and structural complexity. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

This list was generated on Thu May 23 03:00:12 2024 CEST.