Home About Browse Search
Svenska


Nyman, Joel and Ribom, Emil and Weidman, Otto, 2024. Attityder till att sälja kolkrediter : perspektiv från privata enskilda skogsägare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens samhälle har diskussionerna kring klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser intensifierats. Det har både i Sverige och även på global nivå blivit en central politisk fråga. EU har som mål att år 2050 vara helt klimatneutralt. I takt med detta har ett affärsmässigt initiativ gentemot privata enskilda skogsägare, i form av kolkrediter, blivit ett hett ämne.

Denna studie har genomförts för att undersöka och utvärdera attityden hos privata enskilda skogsägare till att sälja kolkrediter. Hur ser skogsägare på potentiell ersättning och vilken inställning finns det till kolkrediter som ett komplement till traditionellt skogsbruk? De underliggande processerna till vad som ligger till grund för en attityd bearbetas med hjälp trekomponentsmodellen.

För att få en bättre uppfattning om fenomenet i fråga har uppsatsen baserats på kvalitativa intervjuer. Privata enskilda skogsägare med ett innehav mer än 200 hektar intervjuades. Författarna ansåg det som relevant i sammanhanget att undersöka skogsägare med något större innehav.

Resultatet visade att privata enskilda skogsägare i det stora hela ställer sig positiva till att sälja kolkrediter. Det finns skogsägare som ställer sig kritiska till kolkrediter som fenomen och vilken nytta det faktiskt ska medföra. Ifall möjligheten finns till att få ersättning, trots skepsis, tar man chansen till en extra intäkt. Observerade attityder från skogsägarna baseras främst i kunskaper och erfarenheter. Även beteendemässiga processer och till viss del känslor anses ligga till grund för attityden.

In today's society, discussions about climate change and greenhouse gas emissions have intensified, becoming a central political issue both in Sweden and globally. The EU has set a goal to be completely climate-neutral by 2050. In line with this, a business initiative targeting individual forest owners, in the form of carbon credits, has become a hot topic.

This study was conducted to investigate and evaluate the attitudes of individual forest owners towards selling carbon credits. How do forest owners view potential compensation, and what is their stance on carbon credits as a complement to traditional forestry? The underlying processes that form the basis of an attitude are analyzed using a theoretical model called the three-component model.

To gain a better understanding of the phenomenon in question, the study is based on qualitative interviews. Individual forest owners with more than 200 hectares were interviewed. The authors considered it relevant in this context to examine forest owners in these kinds of proportions.

The results showed that individual forest owners are positive towards selling carbon credits. There are forest owners who are critical of carbon credits as a concept and question the actual benefits they bring. However, if there is an opportunity to receive compensation, despite skepticism, they take the chance for an additional income. Observed attitudes from the forest owners are mainly based on knowledge and experience. Behavioral processes and, to some extent, emotions are also considered to underpin these attitudes.

Main title:Attityder till att sälja kolkrediter
Subtitle:perspektiv från privata enskilda skogsägare
Authors:Nyman, Joel and Ribom, Emil and Weidman, Otto
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:40
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SK002 Forest Business Management (BSc) 180.0 hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:additionalitet, ersättning, klimatförändring, klimatkompensation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20134
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 07:51
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics