Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Markus, 2024. The Dutch tulip bulb industry in times of change : will the Netherlands be able to continue supplying the world with bulbs?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The tulip is the quintessential cut flower. Billions of tulips are sold all over the world with the Netherlands as the global centre. Tulips grown in greenhouses all over the world are forced from bulbs grown on Dutch fields. Throughout history tulips has been a lucrative crop. However, the market has been volatile with high risks and potentially great rewards for those involved. In recent times unreliable weather conditions, rising land prices, changing attitudes towards commercial farming and concerns over rising virus- and pest levels, and the control of them has added further risk to an already volatile industry.
Through qualitative analysis of interviews with Dutch professional bulb growers this thesis seeks to identify what the main challenges facing Dutch tulip bulb growing industry, what are done to mitigate them and if the Netherlands will be able to continue supplying the world with bulbs.
It identifies extreme weather conditions causing great losses in production of tulip bulbs. Combined with a rise in dangerous pests and virus and a lack of tools to combat them, the impact of climate change is decreasing the margins of error in an already highly competitive and low-cost focused industry. Adding to these challenges is Dutch legislation prioritizing a reduction of applied chemical plant production products and emissions from the agricultural sector over the growers need to protect their tulips from pathogen and pests. A frustration from the growers about the implementation of legislation causing problems for tulip cultivation is identified in the interviews. The growers give examples of legislation both leading to reduced access to land as well as potentially amplifying the threat of certain important pathogens. The growers’ high skill, knowledge, experience, and problem-solving ability, together with the sophistication of the world leading Dutch flower industry are identified in key strengths to mitigate the identified weaknesses and rising threats to tulip bulb growing. Key opportunities are identified as progress in breeding, technology, and plant protection as well a further globalization of tulip bulb production.
This thesis concludes that the identified challenges and the damage they cause to the Dutch tulip cultivations will likely increase in the future, making it likely that the Netherlands will not be able to continue supplying the world with tulip bulbs in the future. A further globalization of tulip bulb cultivation is recommended to increase the long-term resiliency of global bulb production. However, it also recognizes that the Dutch growers and the Dutch tulip bulb industry will remain essential to global tulip cultivation at present stage as well as for the long-term future development the global tulip bulb industry.

,

Tulpanen är den kvintessentiella snittblomman. Miljarder tulpaner säljs över hela världen med Nederländerna som centrum för den globala handeln och produktionen. Tulpaner som odlas i växthus över hela världen drivs fram ur lökar som odlats på holländska fält. Genom historien har tulpaner varit en lukrativ gröda. Marknaden har dock varit volatil med höga risker och potentiellt stora vinster för de inblandade. På senare tid har dock opålitligt väder, stigande markpriser, ändrade attityder till kommersiellt jordbruk samt en ökning virus- och skadedjursnivåer och kontrollen av dem lagt ytterligare risker för en redan volatil industri.
Genom kvalitativ analys av intervjuer med professionella lökodlare försöker denna kandidatuppsats ta reda på vilka de största utmaningarna nederländska tulpanlöksodlare står inför och om Nederländerna kommer att kunna fortsätta att förse världen med tulpanlök. Den identifierar extrema väderförhållanden, en ökning av skadedjur och virus, strängare regler för jordbruket, minskad lönsamhet för sektorn och strikt reglering som de främsta utmaningarna för odlarna. Odlarnas kunskap, erfarenhet, skicklighet och problemlösningsförmåga tillsammans med den världsledande och sofistikerade relaterade industri samt framsteg inom förädling, teknologi och växtskydd tillsammans med att ökad tulpanlöksproduktion utanför Nederländerna som de styrkor och möjligheter som kan leda till lösningar på utmaningarna. Tyvärr, är det troligt att problem orsakade av väder och skadedjur kommer att förvärras med ökade klimatförändringar. Det troligt att Nederländerna inte kommer att kunna förse världen med tulpanlökar i framtiden. Denna uppsats drar slutsatsen att de identifierade utmaningarna och skadorna de orsakar på nederländska tulpanlöksodlingar sannolikt kommer att öka i framtiden. En ökad globalisering av tulpanlöksodlingen rekommenderas för att öka den globala produktionens långsiktiga motståndskraft. Trots de många utmaningarna så kommer högst troligen de nederländska odlarna och den nederländska tulpanlöksindustrin att förbli essentiella för den globala tulpanlöksindustrin och dess långsiktiga framtida utveckling.

Main title:The Dutch tulip bulb industry in times of change
Subtitle:will the Netherlands be able to continue supplying the world with bulbs?
Authors:Karlsson, Markus
Supervisor:Thörning, Rebecca and Drottberger, Annie
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Horticulture, Agriculture, tulips, business, SWOT-analysis, Qualitative study, Climate change, IPM, Integrated pest management, pest control, legislation, Extreme weather conditions, politics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20082
Language:English
Deposited On:27 Jun 2024 07:56
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics