Home About Browse Search
Svenska


Samuelsson Propst, Signe, 2024. Skogsstyrelsen och skogen : en studie av hur skogar och skogsbruk skildras i Skogsstyrelsens rapporter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsstyrelsen är en betydande aktör i den svenska skogssektorn, med stor påverkan på hur landets skogar ser ut. Vilka värderingar och prioriteringar som präglar myndighetens rapporter är därför av stor vikt. I denna undersökning granskades samtliga rapporter som Skogsstyrelsen skrivit och publicerat under 2023 (exklusive de som samskrevs med andra myndigheter). För granskningen användes diskursanalys, en metod som utvecklats för att särskåda språkbruks sociala och politiska dimensioner.

Studien visar att industriella aktörers intressen dominerar i Skogsstyrelsens rapporter, samt att ett stort fokus ligger på kostnadseffektiviseringar och produktion av träråvara. Av de två jämställda skogspolitiska målen väger alltså produktionsmålet betydligt tyngre än miljömålet i de granskade rapporterna. Tonvikten på produktion försvårar uppfyllandet av Sveriges miljömål och internationella miljöåtaganden, och marginaliserar skogliga aktörer med andra intressen och behov. Undersökningens resultat bidrar till att öka förståelsen av den skogliga sektorn och ger en indikation om vilken skogsförvaltning som kan vara att vänta de kommande åren om Skogsstyrelsens rekommendationer från de studerade rapporterna följs. Därför är resultaten även relevanta för prognoser och forskning om Sveriges hållbarhetsarbete.

,

The Swedish Forestry Agency is the primary state agent in the Swedish forestry sector and has a notable impact on the constitution of the country’s forests. Therefore, the values and priorities influencing the agency reports are of great importance. This study analyses all reports written and published by the agency (excluding those co-written with other agencies). For the study of the texts, discourse analysis was used, a method developed for analysing political and social dimensions.

The study shows that industrial interests dominate in the reports from the Swedish Forestry Agency, and that a notable focus lies on cost-efficiency and production of wood raw material. Of the two formally equal forestry goals, production is put before environmental concerns. The focus one production hampers Sweden’s fulfilment of environmental goals and has negative effects on international commitments. In addition, the needs and interests of other actors dependent on the forested landscape are marginalised. These findings increase the understanding of the Swedish forestry sector and indicate which kind of forest management can be expected in the coming years if the recommendations from the Swedish Forestry Agency, as written in the analysed reports, are followed. Therefore, the study’s findings are also relevant for prognoses and research about Sweden’s efforts regarding sustainable development.

Main title:Skogsstyrelsen och skogen
Subtitle:en studie av hur skogar och skogsbruk skildras i Skogsstyrelsens rapporter
Authors:Samuelsson Propst, Signe
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Landström, Katarina and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:The Swedish Forestry Agency, forest policy, discourse analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500761
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500761
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2024 10:31
Metadata Last Modified:21 Jun 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics