Home About Browse Search
Svenska


Roos, Sandra, 2024. Effekterna av ljud i parkmiljöer på människors psykiska hälsa : en jämförelse mellan Ekonomikumparken och Stadsträdgården i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Denna studie utforskar sambandet mellan ljudmiljöer i stadsparker och dess påverkan på besökarnas psykiska hälsa. Genom att tillämpa Grahns teori om "Perceived sensory dimensions" undersöker arbetet hur olika ljudaspekter relaterar till olika dimensioner av besökarnas upplevelser. Resultaten tyder på en koppling mellan ljud och psykisk hälsa, vilket stöds av tidigare forskning och ger underlag för att överväga ljudmiljöns betydelse vid utformning och förvaltning av parker. Metodologiska överväganden, inklusive platsbesökens begränsningar och årstidsvariationens påverkan, diskuteras för att säkerställa en korrekt tolkning av resultaten. En noggrann litteraturgenomgång bidrar till en övergripande förståelse för ämnet, samtidigt som studien erkänner och adresserar eventuella begränsningar i den valda litteraturen. Förslag på framtida arbete inkluderar integrering av ljudmätningar för att ytterligare fördjupa förståelsen för ljudmiljöns påverkan. Sammantaget understryker denna uppsats vikten av att inkludera ljudmiljöns påverkan vid utformning av stadsparker för att främja hälsa och trivsel.

,

This study explores the relationship between sound environments in urban parks and their impact on visitors' mental health. By applying Grahns theory of "Perceived sensory dimensions," the work investigates how different aspects of sound relate to various dimensions of visitors' experiences. The results suggest a connection between sound and mental health, supported by previous research, providing a basis for considering the significance of the acoustic environment in the design and management of parks. Methodological considerations, including limitations of site visits and the influence of seasonal variations, are discussed to ensure an accurate interpretation of the results. A thorough literature review contributes to an overall understanding of the subject, while the study acknowledges and addresses any limitations in the selected literature. Suggestions for future work include the integration of sound measurements to further deepen the understanding of the impact of acoustic environments. Overall, this paper emphasizes the importance of considering the influence of sound environments in the design of urban parks to promote health and well-being.

Main title:Effekterna av ljud i parkmiljöer på människors psykiska hälsa
Subtitle:en jämförelse mellan Ekonomikumparken och Stadsträdgården i Uppsala
Authors:Roos, Sandra
Supervisor:Norrbo, Josephine
Examiner:Engström, Amalia and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Ljudmiljö, ljudlandskap, psykisk hälsa, stadsparker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500751
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500751
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2024 10:36
Metadata Last Modified:22 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics