Home About Browse Search
Svenska


Lundén, Elsa and Wistrand, Tintin, 2024. Grönska, trygghet, trivsel och välmående : en studie om nedtagningen av grönska på en bostadsgård och vad det får för konsekvenser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Tidigare forskning visar att människor mår bra av att dagligen exponeras för grönska, det kan gynna både den mentala och fysiska hälsan. Det finns även forskning som visar att människor kan känna sig otrygga om grönskan de exponeras för är för vildvuxen och naturlig. Istället vill människor ha öppna och ordnade platser där överblicken är god för att känna sig trygga. I denna uppsats ställs dessa teorier och forskning mot varandra.

Genom en enkätstudie som utfördes på en bostadsgård i Gränby, där grönska har tagits ned för att öka tryggheten, undersöker vi hur perspektiven relaterar till varandra, baserat på de boendes åsikter. De boende tillfrågades hur de upplevde tryggheten innan och efter nedtagningen. Resultatet från enkäten ställdes sedan i jämförelse med tidigare forskning om sambandet mellan grönska och trygghet. Samtidigt analyserades detta utifrån forskningen kring människors välmående i relation till grönska.

Resultatet av enkätstudien visade att både tryggheten och trivseln påverkades positivt av nedtagningen av grönska. I diskussionen resonerar vi vad resultatet kan bero på och en slutsats som dras är att det geografiska områdets förutsättningar skulle kunna ha stor inverkan på resultatet

,

Previous research shows that people benefit from being exposed to greenery on a daily basis, it can benefit both mental and physical health. There is also research that shows that people can feel unsafe if the greenery they are exposed to is too wild and natural. Instead, people want open and maintained places where the overview is good in order to feel safe. In this essay, these theories and research are contrasted.

Through a survey study that was carried out in a residential area in Gränby, where greenery has been taken down to increase security, we investigate how the perspectives relate to each other, based on the opinions of the residents. The residents were asked how they experienced the safety before and after the demolition. The results from the survey were then compared with previous research on the connection between greenery and safety. At the same time, this was analyzed based on research into people's well-being in relation to greenery.

The results of the survey study showed that both safety and well-being were positively affected by the removal of greenery. In the discussion, we reason about what the result could be due to and a conclusion that is drawn is that the geographical area's conditions could have a big impact on the result.

Main title:Grönska, trygghet, trivsel och välmående
Subtitle:en studie om nedtagningen av grönska på en bostadsgård och vad det får för konsekvenser
Authors:Lundén, Elsa and Wistrand, Tintin
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Grönska, trygghet, välmående, trivsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500743
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500743
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 08:54
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics