Home About Browse Search
Svenska


Söderbaum, Anna and Wichtel, Patricia, 2024. Planera med klimatanpassningsstrategier för stigande hav och extremväder : en fallstudie av Västerport, Varberg. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Stigande havsnivåer som en konsekvens av klimatförändringar är ett faktum som kommer resultera i omfattande konsekvenser för kustnära städer. Det är en accelererande process där ovissheten är stor gällande prognosernas omfattning och tidsspann. Att säkra kustnära städer från konsekvenserna av en stigande havsnivå och extremväder är en komplex men viktig utmaning i stadsplaneringssammanhang. Denna uppsats utforskar olika klimatanpassningsstrategier som finns för att möta dessa problem, med fokus på hur dessa antas i exploateringsprojektet Västerport i Varberg. Genom analys av tidigare forskning och svensk planeringspraktik i Göteborg och Malmö, med stöd i internationella exempel identifieras fyra primära strategier: Anpassning, Försvar, Attack och Reträtt. Uppsatsen betonar vikten av att kombinera de fyra strategierna som resulterar i hållbara lösningar som inkluderar sociala, ekonomiska miljömässiga och etiska aspekter. Utöver detta föreslås behovet av ett tydligare nationellt ramverk som kan förenkla samordning och kommunikation mellan olika aktörer inom klimatanpassningsarbetet. Slutsatsen för uppsatsen är att genom en kombinerad användning av klimatanpassningsstrategier som beaktar platsspecifika förhållanden, har städerna goda möjligheter att effektivt hantera dagens och framtidens utmaningar som klimatförändringarna medför.

,

Rising sea levels as a consequence of climate change is a fact that will result in extensive consequences for coastal cities. It is an accelerating process where uncertainty is high regarding the extent and timeframe of forecasts. Securing coastal cities from the consequences of rising sea levels and extreme weather is a complex but crucial challenge in urban planning contexts. This essay explores various climate adaptation strategies available to address these issues, with a focus on how these are adopted in the development project Västerport in Varberg. Through the analysis of previous research and Swedish planning practices in Gothenburg and Malmö, supported by international examples, four primary strategies are identified: Adaptation, Defense, Attack, and Retreat. The essay emphasizes the importance of combining these four strategies resulting in sustainable solutions that encompass social, economic, environmental, and ethical aspects. Additionally, the need for a clearer national framework to facilitate coordination and communication among different actors in climate adaptation work is proposed. The conclusion of the essay is that through a combined use of climate adaptation strategies that consider site-specific conditions, cities have good prospects to effectively address the challenges posed by climate change today and in the future.

Main title:Planera med klimatanpassningsstrategier för stigande hav och extremväder
Subtitle:en fallstudie av Västerport, Varberg
Authors:Söderbaum, Anna and Wichtel, Patricia
Supervisor:Engström, Amalia
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:klimatanpassningsstrategier, stigande havsnivåer, klimatanpassning, översvämningshantering, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500747
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 10:24
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics