Home About Browse Search
Svenska


Almlöf, Sara, 2024. Energi- och näringsbehov hos kattungar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
636kB

Abstract

Katten är ett vanligt husdjur och i Sverige bor närmare 1 500 000 katter. De flesta kattägarna köper färdigt foder och då oftast torr- och/eller våtfoder. I zoofackhandeln finns många foder anpassade till katter med olika energi- och näringsbehov. Exempelvis finns det foder som ska vara anpassade för kattungar. Kattens näringsbehov är dock relativt lite studerat och framförallt kunskapen om kattungars näringsbehov är bristfällig. Syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka hur energi- och näringsbehov ser ut hos kattungar.
Energibehovet hos kattungar är cirka 2,5 gånger så stort som hos en vuxen katt och är som störst vid fem veckors ålder. Proteinbehovet skiljer sig och är något högre för kattungar än för vuxna katter, 180 g råprotein/kg foder med energiinnehållet 4 kcal ME/g. I studier beskrivs behovet av olika aminosyror för kattungar, bland annat arginin, histidin, isoleucin, leusin, metionin, tryptofan, valin och taurin. Katter har ett behov av de essentiella fettsyrorna arakidonsyra (AA), eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA), där det finns en rekommenderad minimängd EPA och DHA för kattungar men inte för vuxna katter. Behovet av mineraler har påvisats vara olika hos vuxna och kattungar och då framför allt kalcium (Ca), natrium (Na), klorid (Cl). Förvitaminer finns skillnader i rekommendationer mellan vuxna och kattungar, bland annat för vitamin A och D.
De rekommendationer som finns för energi- och näringsbehov hos kattungar finns beskrivna i National Research Council (NRC) och The European Pet Food Industry (FEDIAF) har utgått ifrån NRCs rekommendationer och sedan uppdaterat dem, där de presenterat nyare studier som de hänvisar till i sina nya rekommendationer. Det finns studier på kattungar som visar på både minimumbehov och maximal mängd av aminosyror, fetter, vitaminer och mineraler. Litteraturstudien har visat att kattungar ett annat energi- och näringsbehov än vuxna katter. Men behovet av vidare forskning på kattungar och deras energi- samt näringsbehov kvarstår.

,

Cats are a common pet and in Sweden there are almost 1,500,000 cats. Most cat owners buy complete pet food, usually dry and/or wet food. In the pet stores, there are feed for cats with different energy and nutritional needs and for example, feed adapted for kittens.
The purpose of this literature study was to investigate energy and nutrient requirements of kittens.
There are not so many studies of nutrition requirements of cats, especially kitten’s nutritional needs are studied to a limited extent. The literature in this subject is deficient, one of the reasons being the small number of animals in the studies, which lowers the power of the studies.
Differences in both energy and nutritional requirements exist between kittens and adult cats. The energy requirement of kittens is approximately 2.5 times higher than for adult cats, and the growth-peak is at the age of five weeks. The protein requirement differs and is slightly higher for kittens, 180 g crude protein/kg feed with the energy content of 4 kcal ME/g. In studies of the need for different amino acids, there were several differences in arginine, histidine, isoleucine, leucine, methionine, threonine, tryptophan, valine and taurine. Cats need the essential fatty acids arachidonic acid (AA), eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), where there is a recommended minimum amount of EPA and DHA for kittens but not for adult cats. The requirements of minerals have also been shown to be different in adult cats and kittens and above all calcium (Ca), sodium (Na), chloride (Cl). For different vitamins, there are differences in recommendations for adult cats and kittens, they exist for, among other things, vitamins A and D.
The recommendations for energy and nutritional needs of kittens are described in National Research Council (NRC). The European Pet Food Industry (FEDIAF) proceeded from these and then updated them, where they also included newer studies that they referred to when making new recommendations. This literature study has shown that kittens have different energy and nutritional requirements than adult cats. The need for further research in both cats and kittens and their energy and nutritional requirement remains.

Main title:Energi- och näringsbehov hos kattungar
Authors:Almlöf, Sara
Supervisor:Lundh, Torbjörn
Examiner:Dicksved, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:katt, näringsämnen, nutrition, behov, foder, karnivor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20081
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20081
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2024 06:24
Metadata Last Modified:28 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics