Home About Browse Search
Svenska


Arar, Rahaf, 2024. Skolgårdar med barnets bästa i fokus : en explorativ fallstudie av en planerad skolgård på Ekerö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

I dagens stadsplanering blir utemiljöerna för barn och unga allt trängre med stadens ökande täthet. Boverkets rapport visar att skolgårdar krymper, vilket understryker behovet av att göra stadsbyggandet mer barnvänligt. Detta arbete utforskar hur stadsplanering kan bli mer inkluderande och fokuserar på skolgårdar genom att analysera gestaltningsprogrammet för en ny skola på Ekerö. Lekens betydelse för barns utveckling är central, och en välutformad skolgård främjar olika former av lek och social interaktion. Gestaltningsprogrammet värnar om naturen och barnens möjlighet att forma sin miljö. Diskussionen lyfter fram programmet som framgångsrikt i att skapa inkluderande och engagerande skolgårdar i täta stadsmiljöer. Det betonar behovet av varierade och utmanande lekmiljöer samt barns möjlighet att skapa egna utrymmen. Genom att integrera moderna perspektiv på lek och utveckling svarar programmet på utmaningarna med att planera skolgårdar i staden och ger konkreta rekommendationer för att förbättra deras kvalitet. Det representerar ett svar på behovet av innovativa och inkluderande skolgårdsdesign i den moderna stadsplaneringen.

,

In today's urban planning, outdoor environments for children and youths are becoming increasingly cramped with the city's growing density. The Swedish National Board of Housing, Building, and Planning's report shows that schoolyards are shrinking, which underscores the need to make urban development more child-friendly. This work explores how urban planning can become more inclusive, focusing on schoolyards by analyzing the design program for a new school on Ekerö. The importance of play for children's development is central, and a well-designed schoolyard promotes various forms of play and social interaction. The design program cares for nature and children's opportunity to shape their environment. The discussion highlights the program as successful in creating inclusive and engaging schoolyards in dense urban environments. It emphasizes the need for varied and challenging play environments as well as children's opportunity to create their own spaces. By integrating modern perspectives on play and development, the program responds to the challenges of planning schoolyards in the city and provides concrete recommendations for improving their quality. It represents a response to the need for innovative and inclusive schoolyard designs in modern urban planning.

Main title:Skolgårdar med barnets bästa i fokus
Subtitle:en explorativ fallstudie av en planerad skolgård på Ekerö
Authors:Arar, Rahaf
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lek, lärande, fysisk aktivitet, naturkontakt, skolgård, utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2024 07:48
Metadata Last Modified:09 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics