Home About Browse Search
Svenska


Gustavsson, Stina, 2024. Benhälsa hos ekologiska slaktgrisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Benhälsa hos slaktgrisar är ett samlingsnamn för ben- och klövhälsa. Orsaker till problem med ben och klövar kan vara foder, miljöpåverkan eller genetisk. Syftet med den här litteraturgenomgången är att belysa benhälsoproblem hos slaktgrisar, främst i ekologiska besättningar. En dålig benhälsa resulterar ofta i hälta, lidande och sämre lönsamhet och förekommer i konventionella och ekologiska slaktgrisbesättningar. Hälta diagnostiseras genom subjektiv poängsättning eller kinematik och kinetik. Osteokondros är en ledsjukdom som drabbar växande grisar och kan orsaka hälta och lidande. För att diagnostisera osteokondros används datortomografisk (CT) skanner på levande grisar och på slakteriet kan allvarlig osteokondros registreras som slaktanmärkning. Outvecklad osteokondros kräver mikroskopisk undersökning av leden för att kunna upptäckas. Forskning visar att KRAV-märkta grisar har mer fall av osteokondros än konventionella grisar. Detta beror på genetiska och miljöfaktorer. I avelsarbetet läggs hög vikt på tillväxt vilket är ogynnsamt för benhälsan. Avelsarbetet är utformat för konventionella slaktgrisar med mindre utrymme. KRAV-märkta slaktgrisar har möjlighet till mer rörelse vilket kan vara orsaken till att KRAV-märkta slaktgrisar har en högre andel osteokondros. Djupströbädd är det bästa underlaget för en god benhälsa och ekologiska slaktgrisar har en bättre benhälsa än konventionella grisar.

,

Leg weakness in fattening pigs is a collective name for leg and claw lesions. The causes of problems with legs and claws can be nutrition, environmental or genetics. The aim of this study was to clarify leg weakness in finishing pigs, mainly in organic pigs. Leg weakness often results in lameness, suffering and lower profitability and is common in conventional and organic fattening pigs. Lameness is diagnosed by a subjective scoring or kinematics and kinetics. Osteochondrosis is a joint disease that affects growing pigs and can cause lameness and suffering. To diagnose osteochondrosis, a computed tomographic (CT) scanner is used on live pigs, and severe osteochondrosis can be registered at slaughter. Osteochondrosis in an early stage requires microscopic examination of the joint to be discovered. Research shows that KRAV-certified pigs have more cases of osteochondrosis than conventional pigs. This is due to genetic and environmental factors. In the breeding program, great emphasis is placed on growth, which is unfavorable for good leg health. The breeding work is designed for conventional fattening pigs with less space. KRAV-certified pigs can move more, which may be the reason why KRAV-certified fattening pigs have a higher percentage of osteochondrosis. Deep bedding is the best floor type for good leg health and organic fattening pigs have better leg health than conventional pigs.

Main title:Benhälsa hos ekologiska slaktgrisar
Authors:Gustavsson, Stina
Supervisor:Rydhmer, Lotta
Examiner:Nilsson, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:osteokondros, , , , ,, ekologisk, gris, benproblem, hälta, Krav
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20045
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20045
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 06:54
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics