Home About Browse Search
Svenska


Ekström, Astrid and Grahn, Lukas, 2024. Naturbaserade lösningar som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning : i vilken utsträckning tillämpas dessa av kommuner i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatförändringarna förväntas förvärra processerna med ras, skred, erosion och översvämning. Detta riskerar i sin tur att påverka människors hälsa, infrastruktur, samhällsviktiga funktioner, natur- och kulturvärden med stora ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser som följd. I det här sammanhanget har vegetation som naturbaserad lösning potential att minska konsekvenserna i en del av dessa fall. Studien syftar till att undersöka hur kommuner arbetar med naturbaserade lösningar för att minska påverkan från ras, skred, erosion och översvämning. Vidare undersöks vad kommunerna önskar för att öka användningen av naturbaserade lösningar.

Resultaten visar att kommuner är positiva till att arbeta med naturbaserade lösningar som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning. Ungefär hälften av de svarande kommunerna uppger att de redan gör det. Det framkommer att kommunerna efterlyser underlag som kan användas vid utformning, upphandling och skötsel av dessa lösningar. Vem som har ansvaret för att samla information och utforma underlag för utformning av naturbaserade lösningar kan dock diskuteras. I sammanhanget krävs investering i kunskap både hos myndigheter och kommuner. Det ligger i kommunernas intresse att erhålla den spetskompetens som behövs för att anpassa de naturbaserade lösningarna efter specifika platser i den utsträckning som behövs för att de ska fylla sin funktion och hålla över tid.

,

Climate change is expected to worsen the processes of rock fall, landslides, erosion and flooding. This in turn risks affecting people's health, infrastructure, socially important functions, natural and cultural values with major ecological, social and economic consequences as a result. In this context, vegetation as a nature-based solution has the potential to reduce the consequences in some of these cases. This study aims to investigate how municipalities work with nature-based solutions to reduce the impact of rock falls, landslides, erosion and flooding. Furthermore, what the municipalities require to increase the use of nature-based solutions is investigated.

The results show that municipalities have a positive view on working with nature-based solutions as protection against rock fall, landslides, erosion and flooding. Approximately half of the responding municipalities state that they already do so. It appears that the municipalities require guidance that can be used in the design, procurement and management of these solutions. Who is responsible for gathering information and designing the basis for nature-based solutions can be discussed. In this context, investment in knowledge is required both by authorities and municipalities. It is in the municipalities' interest to acquire the expertise needed to be able to adapt the nature-based solutions to specific locations to the extent necessary for them to fulfill their function and last over time.

Main title:Naturbaserade lösningar som skydd mot ras, skred, erosion och översvämning
Subtitle:i vilken utsträckning tillämpas dessa av kommuner i Sverige?
Authors:Ekström, Astrid and Grahn, Lukas
Supervisor:Elg, Roger
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Vegetation, klimatanpassning, markstabilisering, riskområde, ingenjörsbiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500710
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500710
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 08:23
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics