Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Tova, 2024. Gener som påverkar kaseininnehållet i getmjölken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
667kB

Abstract

Getter har globalt sett ökat i antal och i producerad mängd mjölk. Den viktigaste produkten från geten är osten, vars egenskaper kommer speglas från mjölken. Mjölken består av lipider, proteiner, kolhydrater, vitaminer och mineraler, och kommer vara sammansatt olika beroende på bland annat art, ålder, laktationsstadie och miljö. Proteinet i mjölken består till största delen av kaseiner, vilka har en viktig roll i ostutbytet. Syftet med litteraturstudien är att få en överblick över vilka gener och alleler som påverkar egenskaperna hos mjölken och hur detta visar sig hos olika raser. Generna som visat sig påverka kaseininnehållet är CSN1S1, CSN2, CSN1S2 och CSN3. CSN1S1 har forskats mycket på och där kan man se en tydlig skillnad i allelfrekvens mellan olika raser i världen. Det framkommer att de italienska raserna har högre frekvens av starka alleler för αs1-kasein (CSN1S1) jämfört med två nordiska raser, vilket bör visa sig i ett högre ostutbyte i Italien, då kaseinet spelar en viktig roll för ostytbytet. Genen har även en påverkan på andra egenskaper så som mängd av protein, fett och laktos. CSN2, CSN1S2 och CSN3 har främst forskats på i regionen kring Italien vilket gör att man inte kan göra en större jämförelse. De har inte heller visat ha en påverkan på andra egenskaper än kaseininnehållet ännu. CSN3 har idag inte en gemensam nomenklatur för allelerna, vilket försvårar jämförelser mellan olika studier.

,

Goats have globally increased in number and in the amount of milk produced. The most important product from the goat is cheese, whose traits will be reflected from the milk. The milk consists of lipids, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals, and will be composed differently depending on species, age, stage of lactation and environment. The protein in the milk consists mostly of caseins, which have an important role in cheese yield. The aim of this literature study is to get an overview of which genes and alleles that will affect the traits of the milk and how this is expressed in different breeds. The genes shown to affect casein content are CSN1S1, CSN2, CSN1S2 and CSN3. CSN1S1 has been extensively researched and you can see a clear difference in frequency between different breeds in the world. It appears that the Italian breeds have a higher frequency of strong alleles for αs1-casein (CSN1S1) compared to two nordic breeds, which should be reflected in a higher cheese yield in Italy, as the casein plays an important role in cheese yield. The gene also has an impact on other traits such as amount of protein, fat and lactose. CSN2, CSN1S2 and CSN3 have mainly been researched in the region around Italiy, which means that a major comparison can not be made. Nor have they shown to have an impact on traits other than the casein content yet. CSN3 does not currently have a common nomenclature for the alleles, which makes comparisons between different studies difficult.

Main title:Gener som påverkar kaseininnehållet i getmjölken
Authors:Pettersson, Tova
Supervisor:Johansson, Anna Maria
Examiner:Johnsson, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK008 Djur och hållbarhet (kandidat) 180,0 hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:Get, kasein, mjölkegenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20066
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20066
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 10:40
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics