Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Liv and Kallin, Emrik, 2024. Skärgårdsflora i urbana miljöer : ståndortsanpassat växtmaterial för staden med inhemska kustperenner som inspiration. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Forskning från olika fält pekar på att grönska är viktig för den ekologiska och sociala hållbarheten i våra städer. Samtidigt är den moderna staden är ingen naturlig ståndort för växter, därför används idag ofta exotiska växter som klarar av stadens förhållanden. Det finns dock nackdelar med att använda exotiska växter då de riskerar att konkurrera ut inhemska arter, sprida nya sjukdomar samt inte tillhandahålla tillräckliga ekosystemtjänster.

Syftet med kandidatuppsaten är att identifiera kust- och skärgårdsmiljöer och urbana miljöers ståndortsegenskaper, inventera inhemska perenner i Stockholms och Bohusläns skärgård, undersöka plantskolornas utbud av dessa arter samt ge förslag på inhemska perenner som skulle kunna fungera som alternativ till exotiska arter i stadsmiljöer.

Resultatet visar att det finns en mängd inhemska perenner naturligt hemmahörande i Stockholms och Bohusläns skärgård som skulle kunna fungera bra i urbana miljöer, men att plantskolornas utbud av dessa är skralt och därför skulle kunna utökas.

Vår förhoppning är att uppsatsen ska bidra med inspiration kring användandet av kustperenner i våra städer, då det idag saknas mycket kunskap om ämnet. Vi menar att de inhemska perennerna i Stockholms och Bohusläns skärgård har stor potential att fungera bra i framtidens ståndortsanpassade stadsplanteringar, samt att plantskolorna har god möjlighet att utöka sitt sortiment av dessa arter.

,

Research from various fields indicates that greenery is crucial for the ecological and social sustainability of our cities. However, the modern city is not a natural habitat for plants, which is why exotic plants that can thrive in urban conditions are often used today. Nevertheless, there are disadvantages to using exotic plants, as they may risk outcompeting native species, spreading new diseases, and not providing adequate ecosystem services.

The aim of the bachelor's thesis is to identify coastal and archipelago environments and the site characteristics of urban environments, inventory native perennials in the Stockholm and Bohuslän archipelagos, examine nurseries' offerings of these species, and propose native perennials that could serve as alternatives to exotic species in urban environments.

The results indicate that there are numerous native perennials naturally occurring in the Stockholm and Bohuslän archipelagos that could thrive well in urban environments, but nurseries' offerings of these are limited and could therefore be expanded.

Our hope is that the thesis will contribute knowledge and inspiration regarding the use of coastal perennials in our cities, as there is currently a lack of understanding on the subject. We believe that the native perennials in the Stockholm and Bohuslän archipelagos have great potential to perform well in future site-adapted urban plantings, and that nurseries have a good opportunity to expand their range of these species.

Main title:Skärgårdsflora i urbana miljöer
Subtitle:ståndortsanpassat växtmaterial för staden med inhemska kustperenner som inspiration
Authors:Jonsson, Liv and Kallin, Emrik
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kust- och skärgårdsmiljöer, inhemska arter, exotiska arter, ståndortsegenskaper, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500740
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 07:27
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics