Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Katharina, 2024. Fritflugan och kornflugan : dåtidens besvär är framtidens problem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
876kB

Abstract

Producenter av olika sorters cerealier (Poa) står inför flera prövningar. Två av utmaningarna är den i Sverige mer välkända skadegöraren vanliga fritflugan (Oscinella frit) och den mindre kända skadegöraren kornflugan (Chlorops pumilionis).
Friflugan och kornflugan utgör stora problem med avkastningsförluster i Europa med stor potential att bli värre i framtiden i Sverige med klimatförändringar. En litteraturstudie har genomförts med kompletterande information från representanter från Jordbruksverket och Syngenta, med syftet att förstå fritflugan och kornflugan bättre samt undersöka de utmaningar de utgör i Sverige. Den viktigaste förebyggande åtgärden som återkommande nämns i källor är att tidpunkten av sådd kan ha en avgörande roll. Tidig sådd på våren och sen sådd på hösten gör att producenten kan undgå angrepp av fritflugan och kornflugan. En av de större utmaningarna vid ett faktiskt angrepp är begränsad andel godkända bekämpningsmedel, därför har studien också genomförts för att redovisa vilka verktyg och möjligheter som faktiskt finns att göra för att undvika angrepp. För att tydliggöra resultatet har det delats upp i habitat, populationskontrollerande faktorer, skadebild, prognoser och bekämpningsåtgärder samt tillgång till kemisk bekämpning i framtiden.

,

Producers of agricultural grass is facing several challenges. Among these challenges there are two pests. One of them is the in Sweden more well-known frit fly (Oscinella frit) and the other less well-known gout fly (Chlorops pumilionis).
Frit flies and gout flies pose a major problem with yield losses in Europe with great potential to become worse in the future in Sweden with climate change. A literature study has been conducted and complementary questions has been asked to representatives from Jordbruksverket and Syngenta with the aim to understand these flies better and what impact they have in Sweden. The most effective preventive measure repeatedly mentioned in sources is that the timing of sowing can play a decisive role. Early sowing in the spring and late sowing the autumn means that the producer can avoid attacks by these flies. One of the biggest challenges when attacked is fewer allowed pesticides therefor this study has also been carried out to show what tools and possibilities actually exists to avoid attacks. To clarify the result, it has been divided into habitat, population, controlling factors, damage picture, forecasts and control measures as well as access to chemical control in the future.

Main title:Fritflugan och kornflugan
Subtitle:dåtidens besvär är framtidens problem
Authors:Åkesson, Katharina
Supervisor:Larsson, Mattias and Bengtsson, Therese
Examiner:Becher, Paul
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY012 Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling, 180HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Fritfluga, kornfluga, Oscinella frit, Chlorops pumilionis, bekämpning, kontroll, habitat, skadebild
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20124
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2024 06:31
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics