Home About Browse Search
Svenska


Riljakova, Martina, 2024. Äldre personers konsumtion av och kunskap om risklivsmedel för listerios. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Listeria monocytogenes kan orsaka sjukdomen listerios hos människor. De flesta som insjuknar får en mildare icke-invasiv mag-tarminfektion. Den sjukhuskrävande invasiva formen av listerios är relativt ovanlig i Sverige men de som drabbas blir ofta väldigt sjuka. Den vanligaste sjukdomsbilden är blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Dödligheten är hög, den ligger kring 30%. Känsliga grupper som gravida kvinnor och dess foster, immunsupprimerade personer och sköra äldre personer har en ökad benägenhet att få bakteriella infektioner jämfört med icke-känsliga grupper. En ökad mottaglighet för infektioner i kombination med högvirulenta bakterievarianter ökar risken för att få en mycket allvarlig sjukdom.

Att använda charkuterier som smörgåspålägg ingår i den nordiska måltidskulturen där konserveringsmetoder som fermentering, rökning och kallrökning har använts under lång tid. Processade livsmedel utgör hos många en betydande del av livsmedelskonsumtionen. Många av dessa ätfärdiga livsmedelsprodukter som brukar ätas kalla och som ofta har en lång hållbarhetstid kan dock betraktas som risklivsmedel. Det krävs en ökad medvetenhet kring risken med den här bakterien hos riskgrupper, speciellt hos sköra äldre personer eftersom äldre är en stor och växande grupp i befolkningen i hela EU/EES. De som är 90 år och äldre är den grupp som har ökat allra mest procentuellt sett och den här utvecklingen beräknas att fortsätta i framtiden.

Råden om L. monocytogenes är mest kända bland gravida men inte många känner till att kostråden även gäller sköra äldre personer. Syftet med studien var att undersöka hur ofta äldre personer handlar risklivsmedel som till exempel vissa charkuterier, mögel- och kittostar samt vissa kalla förpackade ätfärdiga maträtter och om de känner till Livsmedelsverkets kostråd riktade till riskgrupper. Resultaten av enkätstudien visade på att en övervägande del av respondenterna (66%) inte känner till någon av Livsmedelsverkets rekommendationer för riskgrupper. Endast 13% av de tillfrågade känner till Livsmedelsverkets rekommendation om att man ska undvika att äta mögel- eller kittostar och bara 15% känner till rekommendationen om att man ska äta skivad kokt medvurst, skivad kokt och rökt skinka, skivad kalkon och paté högst en vecka efter förpackningsdatum. Den kvalitativa analysen visar dock på att ganska många respondenter är medvetna om att kyld ätfärdig mat som säljs med kort bäst före-datum kan bli potentiellt farlig att äta.

,

Listeria monocytogenes can cause the disease listeriosis in humans. The invasive form of listeriosis requiring hospitalization is relatively uncommon in Sweden, but those affected often become very ill. The most common form of illness is sepsis and meningitis. The mortality is high, around 30%. Susceptible groups such as pregnant women and their fetuses, immunosuppressed people and fragile elderly people have an increased risk of bacterial infections compared to non-susceptible groups. An increased susceptibility to infections in combination with highly virulent bacterial strains increases the risk of getting serious disease.

Using charcuterie as sandwich toppings is part of the Nordic meal culture where preservation methods such as fermentation, smoking and cold smoking have been used for a long time. Processed foods make up a significant part of the food consumption for many people. However, many of these ready-to-eat food products that are usually eaten cold and have a long shelf life can be considered hazardous. There is a need for increased awareness of the risk of this bacterium in risk groups, especially in frail elderly people, because the elderly is a large and growing group in the population throughout the EU/EES. Those aged 90 and above are the group that has increased the most in terms of percentage. This development is expected to continue in the future.

The advice on L. monocytogenes is best known among pregnant women, but not many people know that the dietary advice also applies to frail elderly people. The purpose of the study was to investigate how often older people buy risky foods, such as certain charcuterie, moldy and washed-rind cheeses, as well as certain cold packaged ready-to-eat meals, and whether they are aware of the Swedish Food Agency's dietary advice aimed at risk groups. The results of the survey study showed that the majority of respondents (66%) do not know any of the Swedish Food Agency's recommendations for risk groups. Only 13% of those questioned are aware of the recommendation that one should avoid eating moldy or washed-rind cheeses and only 15% are aware of the recommendation that one should eat sliced cooked sausage, sliced cooked and smoked ham, sliced turkey and pate for a maximum of one week after packing date. However, the investigation shows that quite a few respondents are aware of that it can be a potential risk to eat chilled ready-to-eat food sold at the end of its shelf life.

Main title:Äldre personers konsumtion av och kunskap om risklivsmedel för listerios
Authors:Riljakova, Martina
Supervisor:Söderqvist, Karin
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:13
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)
Keywords:Listeria monocytogenes, äldre befolkning, immunsupprimerade personer, konsumtionsvanor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20193
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 11:25
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics