Home About Browse Search
Svenska


Hejaze, Mohannad, 2024. Livsmedelsföretagens kunskap om ekologiska produktregler vid kontroll utförd av certifieringsorgan. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
548kB

Abstract

I samband med revisioner i Sverige har det lyfts att det behövs en ökad kontroll av EKO-livsmedel. Som revisionsledare på livsmedelsenheten i Kiwa Certification AB initierade jag denna studie för att få en helhetsbild av hur väl livsmedelsverksamheter i Sverige uppfyller kraven enligt EU-förordning 2018/848 när det gäller ekologiska produkter. Studien omfattade 35 livsmedelsverksamheter belägna i Västsverige. Av dessa var 15 grossister, 10 butiker, 6 förädlare och 4 importörer från tredje land. Fokus för kontrollen låg främst på om livsmedelsföretagen hade tillräcklig kunskap om kraven i EU-förordning 2018/848 och om de hade etablerade system för spårbarhet och rutiner för återkallande av eko-produkter vid behov. Vid kontrollen låg fokus på journal över genomförd mottagningskontroll av eko-produkter samt att livsmedelsföretagen kunde visa att de hade ett fungerade system för spårbarhet, väl kännedom om EU-förordning 2018/848, och hade relevant dokumentation på plats liksom GMO-fria intyg och Kontrollintyg (COI) vid importtillfälle från tredje land. Resultatet visade att många livsmedelsföretag förlitar sig på att ekologiska livsmedelsproducenter har den kunskap som krävs för att uppfylla gällande EU-regler och producera certifierade ekologiska livsmedel. Ibland saknade livsmedelsföretagare relevant dokumentation såsom intyg om GMO-frihet eller annan tillämplig dokumentation som eko-certifikat för ekologiska produkter och var tvungna att kontakta tidigare led, såsom leverantörer, för att få denna dokumentation. Slutsatsen av arbetet är att livsmedelsföretagare i stor utsträckning uppvisar en ganska bra medvetenhet om hur viktigt det är att hantera, lagra och särskilja ekologiska produkter från konventionella produkter genom att separera och märka råvarorna vid mottagande och tydligt identifiera dem genom hela processen för att undvika förväxling eller förvirring mellan råvarorna.

,

In connection with audits in Sweden, it was discovered that increased control of organic food is needed. As a lead auditor at the food unit of Kiwa Certification AB, I initiated this study to gain an overview of how well food establishments in Sweden comply with the requirements of EU Regulation 2018/848 regarding organic food products. The study covered 35 food businesses located in Western Sweden. Among these were 15 wholesalers, 10 retailers, 6 processors, and 4 importers from third countries. The focus of the control was primarily on whether food companies had sufficient knowledge of the requirements in EU Regulation 2018/848 and if they had established systems for traceability and procedures for recalling organic products when necessary. The results showed that many food business operators rely on organic food producers who have the necessary knowledge to comply with applicable EU regulations and produce certified organic foods.
At times, food business operators lacked relevant documentation such as GMO-free certificates or other applicable documentation and had to contact previous links, such as suppliers, to obtain this documentation. The conclusion of the work is that food companies largely demonstrate a fairly good awareness of how important it is to handle, store, and separate organic products from conventional ones. The results showed that many food companies rely on organic food producers having the knowledge required to comply with current EU regulations and produce certified organic food. Sometimes, food company owners lacked relevant documentation such as certificates of GMO-free status or other applicable documentation like eco-certificates for organic products and had to contact previous links, such as suppliers, to obtain this documentation. The conclusion of the work is that food company owners largely demonstrate a fairly good awareness of how important it is to handle, store, and separate organic products from conventional products by segregating and labeling raw materials upon receipt and clearly identifying them throughout the process to avoid confusion or mix-up between the raw materials.

Main title:Livsmedelsföretagens kunskap om ekologiska produktregler vid kontroll utförd av certifieringsorgan
Authors:Hejaze, Mohannad
Supervisor:Tidåker, Pernilla and Wahlberg, Kåre
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2024:04
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:ekologiska, livsmedel, EKO, tillsyn, certifieringsorgan, bekämpningsmedel, GMO
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20178
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2024 10:59
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics