Home About Browse Search
Svenska


Larsson Sihm, Naya, 2024. Inlärning och träning av hundar med social rädsla. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Applied Animal Science and Welfare

[img]
Preview
PDF
548kB

Abstract

Social rädsla hos hundar är ett vanligt förekommande problem som inte bara påverkar hunden genom minskad välfärd och kortare livslängd, utan också påverkar hundens ägare som kan uppleva sorg, frustration, ilska, skuld och social isolering på grund av hundens beteende. Rädsla triggas av stimuli som hunden upplever som skrämmande och leder till en fysiologisk stressreaktion. En av de allvarligaste konsekvenserna av rädsla hos hundar är aggressivt beteende. Hundar kommunicerar många signaler för att lugna ner omgivningen i stressfulla sociala situationer – om dessa signaler missförstås eller ignoreras kan hundens beteende övergå i aggression. Minskad social rädsla kan förbättra både hunden och djurägarens välfärd, och även minska risker som medföljer med aggressiva hundar i samhället. Syftet med denna litteratursammanställning är därför att undersöka olika metoder som använts för att träna och behandla hundar med social rädsla, och att besvara frågeställningar kring hur hundens livskvalitet och inlärning påverkas av social rädsla. Olika metoder som har nämnts för att minska social rädsla hos hundar är desensibilisering och motbetingning, belöningsbaserad träning, ökad mental stimulans och motion, metoder för avslappning, förebyggande av exponering till triggande stimuli och medicinering i kombination med träning. Metoderna som undersökts verkar ha positiva effekter, men det kan trots det vara svårt att helt och hållet rehabilitera hunden från sociala rädslor då det alltid finns en risk att hunden återgår till det tidigare beteendet, dels för att den kan ha lärt sig att aggression är ett bra sätt att få människor och andra hundar att hålla sig undan, och dels för att oväntade situationer kan uppstå där hunden triggas att återgå till det oönskade beteendet.

,

Social fear in dogs is a common problem that not only affects the dog through reduced welfare and shorter lifespan, but also affects the dog's owner who may experience sadness, frustration, anger, guilt and social isolation due to the dog's behavior. Fear is triggered by stimuli that the dog experiences as frightening and leads to a physiological stress reaction. One of the most serious consequences of fear in dogs is aggressive behavior. Dogs communicate many signals to calm down the surrounding in stressful social situations – if these signals are misunderstood or ignored, the dog's behavior can turn into aggression. Reducing social fear can improve both the dog and the pet owner's welfare, and also reduce the risks caused by aggressive dogs in the community. The purpose of this literature review is therefore to investigate different methods used to train and treat dogs with social fears, and to answer questions about how the dog's quality of life and learning is affected by social fear. Various methods that have been mentioned to reduce social fear in dogs, such as desensitization and counterconditioning, reward-based training and positive reinforcement, increased mental stimulation and exercise, methods of relaxation, prevention of exposure to triggering stimuli and medication in combination with training. The methods that have been investigated seem to have positive effects, but it can be difficult to completely rehabilitate the dog from social fears as there is always a risk that the dog will return to the previous behavior, partly because it may have learned that aggression is a good way to get people and other dogs to stay away and partly because unexpected situations can arise, where the dog is triggered to return to the unwanted behavior.

Main title:Inlärning och träning av hundar med social rädsla
Authors:Larsson Sihm, Naya
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Lundberg, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(VH) > Applied Animal Science and Welfare
Keywords:Hund, träning, inlärning, rädsla, stress, aggressivitet, beteende, socialisering, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20051
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-20051
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 07:38
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics